Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 1-6

Intuition viktig del i lärares kunskap

Publicerad:2011-05-13
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

När lärare undervisar används både medveten kunskap och intuitiv kunskap.
– Båda delarna är lika viktiga, säger Karin Stolpe som skrivit avhandlingen”Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ettinteraktionskognitivt perspektiv”.

Karin Stolpe

Född 1981
i Linköping

Disputerade
2011-06-01

vid Linköpings universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Att uppmärksamma det väsentliga Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var en kombination av mitt intresse för hur undervisningen pålärarutbildningen bedrivs och hur lärande fungerar utifrån de förutsättningarvåra hjärnor har.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap. Avhandlingen bygger påstudier av biologilärare i fält och filmade intervjuer med lärare och studenter.
– Jag har undersökt tre ämnesdidaktiska förmågor i förhållande till två skildakunskapstyper. Dels intuitiv kunskap, alltså kunskap som vi har och sompåverkar vårt beteende men som vi är omedvetna om att vi använder. Delsdeklarerbar kunskap som består av ord och uttryck som vi använder medvetet.Jag har studerat hur de kunskapsformerna samverkar i undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett teoretiskt bidrag är den modell jag har skapat för hur de två kunskapstypernahanteras av hjärnan och för hur läraren samverkar med ämnet och studenterna.Den andra delen beskriver tre förmågor. Lärares professionella seende, somtill exempel att upptäcka att en elev behöver extra hjälp. Det kan ske utan attläraren ens är medveten om att eleven behöver hjälp. Istället använder lärarensin erfarenhet av tidigare situationer i bemötandet av eleven. Det automatiskaagerandet som bygger på igenkänning av en specifik situation som är koppladtill ett beteende. Förmågan att berätta, alltså att föreläsa eller muntligt lösa ettproblem. Den förmågan styrs av vad som händer i situationen till exempel attsnabbt ändra sin berättelse om eleverna inte förstår. Hur välutvecklade lärarensförmågor är beror på hur många erfarenheter den hunnit göra. Fler erfarenheterger större förmåga.

Vad överraskade dig?

– Att vi styrs så mycket av vår omedvetna kunskap. Det är otroligt mycket som ärintuitivt! Och det måste det vara för annars skulle vi drunkna i intryck.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som sysslar med lärande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev