Intuition viktig del i lärares kunskap

Karin Stolpe

Född 1981
i Linköping

Disputerade
2011-06-01

vid Linköpings universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Att uppmärksamma det väsentliga Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var en kombination av mitt intresse för hur undervisningen pålärarutbildningen bedrivs och hur lärande fungerar utifrån de förutsättningarvåra hjärnor har.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap. Avhandlingen bygger påstudier av biologilärare i fält och filmade intervjuer med lärare och studenter.
– Jag har undersökt tre ämnesdidaktiska förmågor i förhållande till två skildakunskapstyper. Dels intuitiv kunskap, alltså kunskap som vi har och sompåverkar vårt beteende men som vi är omedvetna om att vi använder. Delsdeklarerbar kunskap som består av ord och uttryck som vi använder medvetet.Jag har studerat hur de kunskapsformerna samverkar i undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett teoretiskt bidrag är den modell jag har skapat för hur de två kunskapstypernahanteras av hjärnan och för hur läraren samverkar med ämnet och studenterna.Den andra delen beskriver tre förmågor. Lärares professionella seende, somtill exempel att upptäcka att en elev behöver extra hjälp. Det kan ske utan attläraren ens är medveten om att eleven behöver hjälp. Istället använder lärarensin erfarenhet av tidigare situationer i bemötandet av eleven. Det automatiskaagerandet som bygger på igenkänning av en specifik situation som är koppladtill ett beteende. Förmågan att berätta, alltså att föreläsa eller muntligt lösa ettproblem. Den förmågan styrs av vad som händer i situationen till exempel attsnabbt ändra sin berättelse om eleverna inte förstår. Hur välutvecklade lärarensförmågor är beror på hur många erfarenheter den hunnit göra. Fler erfarenheterger större förmåga.

Vad överraskade dig?

– Att vi styrs så mycket av vår omedvetna kunskap. Det är otroligt mycket som ärintuitivt! Och det måste det vara för annars skulle vi drunkna i intryck.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som sysslar med lärande.

Sidan publicerades 2011-05-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:11 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer