Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

IT kan ge mervärden i undervisningen

Publicerad:2019-03-04
Uppdaterad:2019-03-12
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Jörgen Holmberg

Född 1972
Bor i Gävle

Disputerade 2019-01-25
vid Stockholms universitet

Avhandling

Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Lärare förväntas använda IT för att skapa mervärden i undervisningen. Det kan göras på många olika sätt och i sin avhandling har Jörgen Holmberg undersökt hur det kan gå till.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– För många år sedan, då jag började jobba som lärare, kunde jag i princip välja mellan två böcker. Mer utrymme än så hade jag inte att själv designa undervisningen. Men med digitaliseringen så förändrades det. Eftersom jag är teknikintresserad förstod jag snabbt att datorerna erbjöd ett sätt att komma utanför skolans väggar, och inte bli så styrd av läromedlen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de utmaningar och möjligheter som lärare ställs inför då de ska designa undervisningen. De förväntas använda IT för att förstärka möjligheterna för eleverna att lära och jag har försökt förstå vilka sådana pedagogiska mervärden det eventuellt går att skapa med IT. Jag har också jobbat tillsammans med åtta engelsklärare på fyra skolor och själv varit delaktig i utformningen av undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det går att skapa mervärde med IT på många olika sätt. Lärare och elever kan exempelvis använda IT för att skapa ”verklighetsanknutna” uppgifter och möten med externa aktörer. I ett exempel skulle eleverna debattera olika energiformer på engelska och kunde förbereda sig genom att ta kontakt med experter på området. De kan också hitta förebilder på nätet och på så vis få fler exempel än vad läraren kan ge i klassrummet. Det uppmuntrade eleverna att våga ta ut svängarna mer och stärkte deras självförtroende.

– Lärarna upplevde att det gav en slags autenticitet att jobba mer utåtriktat. Många uttryckte en frustration över att så mycket styrs av betyg och bedömningar. De är intresserade av att arbeta med långsiktiga lärprocesser. Men även om de tyckte att de i stor utsträckning lyckades flytta fokus så finns det en kultur kring hur man ”gör skola” som tar lång tid att ändra. Som en del i detta utarbetade vi en designmodell som gav oss en bild och ett språk att utgå ifrån för att skapa designer i enlighet med både lärarnas intentioner och forskning.

Vad överraskade dig?

– Det sägs ofta att eleverna har digital kompetens och att vi lärare måste komma i kapp. Det är sant när det gäller sociala medier för personlig användning men att dela dokument, använda wikis, bokmärken eller en olistad Youtube-kanal var nytt för många. Eleverna var inte experter på att använda IT för att stödja lärande.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framförallt lärare. Jag har jobbat med en engelsklärare men ser möjligheter att skapa liknande mervärden och använda designmodellen även i andra ämnen. Sen bör även rektorer kunna ha nytta av avhandlingen i sin planering av fortbildningsstöd. Det behövs tid att förändra en praktik.

Annika Larsson Sjöberg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev