IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Anne-Kathrin Peters visar i sin avhandling att datavetenskap och IT-programmet tycks styra studenter mot teknisk problemlösning. Många med med ett bredare intresse hoppar av eller tänker om för att bli sedda som kompetenta.

Anne-Kathrin Peters
Anne-Kathrin Peters

Född 1984
Bor i Uppsala

Disputerade 2017-12-01
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Learning Computing at University: Participation and Identity: A Longitudinal Study

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är inspirerad av egen erfarenhet. Jag läste datavetenskap för att jag ville bidra till samhället men hade svårt att känna mig hemma i utbildningen. Jag hoppade av och jobbade ett tag innan jag hoppade på igen och läste klart utbildningen. Men mina frågor om vem jag är som datavetare fick jag inget svar på.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt tjugotre studenter som läser datavetenskap eller IT-programmet, under tre års tid. Tanken var att se hur de upplever utbildningen, hur deras intressen utvecklas och vilka känslor som är inblandade när de engagerar sig i studieämnet datavetenskap/IT i olika sociala kontexter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att delta handlar om att att göra, tänka, känna, som någonting som förhandlas i interaktion mellan olika människor. Det finns två sätt att delta i ämnet datavetenskap IT som studenterna pratar mycket om, som verkar dominerande i lärandemiljön, att skapa tekniska artefakter och att lösa tekniska problem.

– Vissa studenter hade en bred syn på utbildningen i början av sina studier, med intresse för exempelvis konst eller att bidra till samhället, men de fortsätter inte att prata om ämnet på samma sätt. Utbildningen verkar inte ge studenterna stöd för detta. Flera av dem hoppade av eller började fokusera mer på teknisk problemlösning, vilket gör att de blir sedda som kompetenta. I ett gruppsamtal med 6-8 studenter blev det väldigt tydligt sagt att man inte kan visa sig som någon som är intresserad av “mjukare”, mindre tekniska aspekter, då hamnar man i samma kategori som de studenter som inte kan programmera, som glider genom studierna.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna kunde resonera så olika från år till år. En student pratade år ett om att det fanns en naturlig koppling mellan datavetenskap och politik. År två menade samma student att hen inte tänker på politik längre och år tre säga att datavetenskap och politik är så olika och att det är bästa att hålla sig till datavetenskapen. Jag tänker att det kan bero på påverkan av den sociala kontexten, som lärare och kamrater, under utbildningens gång.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i utbildningarna. Jag tänker på politiker, lärarstudenter och utbildningsledare. Det är viktigt att elever med olika bakgrund och intressen får möjlighet att uppleva ämnet datavetenskap som intressant.

Annika Larsson Sjöberg
Foto: Elin Stahre

Sidan publicerades 2018-02-26 10:56 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats