IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Anne-Kathrin Peters visar i sin avhandling att datavetenskap och IT-programmet tycks styra studenter mot teknisk problemlösning. Många med med ett bredare intresse hoppar av eller tänker om för att bli sedda som kompetenta.

Anne-Kathrin Peters
Anne-Kathrin Peters

Född 1984
Bor i Uppsala

Disputerade 2017-12-01
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Learning Computing at University: Participation and Identity: A Longitudinal Study

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är inspirerad av egen erfarenhet. Jag läste datavetenskap för att jag ville bidra till samhället men hade svårt att känna mig hemma i utbildningen. Jag hoppade av och jobbade ett tag innan jag hoppade på igen och läste klart utbildningen. Men mina frågor om vem jag är som datavetare fick jag inget svar på.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt tjugotre studenter som läser datavetenskap eller IT-programmet, under tre års tid. Tanken var att se hur de upplever utbildningen, hur deras intressen utvecklas och vilka känslor som är inblandade när de engagerar sig i studieämnet datavetenskap/IT i olika sociala kontexter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att delta handlar om att att göra, tänka, känna, som någonting som förhandlas i interaktion mellan olika människor. Det finns två sätt att delta i ämnet datavetenskap IT som studenterna pratar mycket om, som verkar dominerande i lärandemiljön, att skapa tekniska artefakter och att lösa tekniska problem.

– Vissa studenter hade en bred syn på utbildningen i början av sina studier, med intresse för exempelvis konst eller att bidra till samhället, men de fortsätter inte att prata om ämnet på samma sätt. Utbildningen verkar inte ge studenterna stöd för detta. Flera av dem hoppade av eller började fokusera mer på teknisk problemlösning, vilket gör att de blir sedda som kompetenta. I ett gruppsamtal med 6-8 studenter blev det väldigt tydligt sagt att man inte kan visa sig som någon som är intresserad av “mjukare”, mindre tekniska aspekter, då hamnar man i samma kategori som de studenter som inte kan programmera, som glider genom studierna.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna kunde resonera så olika från år till år. En student pratade år ett om att det fanns en naturlig koppling mellan datavetenskap och politik. År två menade samma student att hen inte tänker på politik längre och år tre säga att datavetenskap och politik är så olika och att det är bästa att hålla sig till datavetenskapen. Jag tänker att det kan bero på påverkan av den sociala kontexten, som lärare och kamrater, under utbildningens gång.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i utbildningarna. Jag tänker på politiker, lärarstudenter och utbildningsledare. Det är viktigt att elever med olika bakgrund och intressen får möjlighet att uppleva ämnet datavetenskap som intressant.

Annika Larsson Sjöberg
Foto: Elin Stahre

Sidan publicerades 2018-02-26 10:56 av Susanne Sawander


Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så blir betygen i skrivning rättvisa

Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet när det gäller bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Elevernas frågor fördjupar matten

Matematikundervisningen blir mer komplex när elevernas frågor tas på allvar och ges utrymme. Det konstaterar Tuula Maunula, som har filmat och analyserat genomgångar i matematik.

”Lärare måste jobba helger för att hinna”

Gymnasielärare har svårt att hinna med sitt arbete och många vill byta jobb. Missnöjet gäller oavsett huvudman, visar Karolina Parding i en ny forskningsrapport.

Feministikonen

Prata om könsroller utan att skuldbelägga och fokusera på lösningar. Det rådet ger författaren och feministen Chimamanda Ngozi Adichie till gymnasielärare.

Bättre skolresultat med män i förskolan

Forskning från Norge visar att barn presterar bättre i skolan om andelen män varit hög i förskolan. ”Det här visar att det är viktigt med mångfald”, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och Kommunals huvudskyddsombud i Luleå.