Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

”Jag stickar, därför finns jag”

Publicerad:2013-02-15
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Marie Koch har forskat om vad som händer när traditionella hantverksmässiga tekniker flyttas från klassrummet till det offentliga rummet i form av textil gatukonst.

Marie Koch
Marie Koch

Född 1949
i Danmark

Disputerade 2012-12-19
vid Åbo Akademi

 

Avhandling

Jeg strikker, derfor er jeg! Læring og identitet i uformelle læringsrum

 

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Lärande och identitet i informella rum för lärande blev ett ämne som jag ville undersöka när jag först blev medveten om craftivism, eller hantverksaktivism. Jag hörde talas om aktivister som använde textila artefakter som objekt för att kommunicera med andra människor i det offentliga rummet.

– Tanken kom för mig att dessa aktivister kan skänka inspiration till området pedagogisk forskning. Aktivisterna talar till sina landsmän med vetskap om att mottagaren som tittar på artefakten kommer att förstå och uppleva budskapet tillsammans med det traditionella hantverket. Innovation, tillsammans med kunskap, lärande och kommunikation var ord som väckte min uppmärksamhet och gav mig mod att skriva ner forskningsprojektet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen har två huvudsyften. Det första syftet är att undersöka hur nya värderingar och tankar kan generera nya och användbara kunskaper inom hantverksområdet. Det andra syftet är att visa på en förbisedd filosofisk och kulturell potential i ett reflekterande uttryck, som kan spegla den normativa förståelsen av hantverk.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten av analysen visar aktivisten som en person som aktivt deltar i en gemenskap genom att till exempel skapa glädje, förändra världens uppfattning om hållbarhet eller genom att feminisera det offentliga rummet.

– Genom att flytta hantverket över gränsen – och bort från klassrummet – blir hantverket kontextualiserat på ett nytt sätt och får en självständig ställning. På så sätt skriver avhandlingen in sig i en ny metod för att förstå och utföra traditionella hantverksmässiga tekniker.

Vad överraskade dig?

– Att göra craftivism kan beskrivas som ett slags performativitet som korsar gränserna mellan traditionella ämnen, som vi känner igen från skolan, och utbildningssystemet. Avhandlingen diskuterar en modell för nya perspektiv på lärande utanför formella rum för lärande – ett faktum som väcker frågor och förhoppningsvis kommer att inspirera och lägga ny kunskap.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas verkligen att yrkesverksamma inom utbildningssystemet låter sig inspireras av den nya kunskapen om motivation, driv och handling.

Gunilla Nordin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev