Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Klassrumsklimat viktig faktor bakom mobbning

Publicerad:2022-06-09
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Marlene Bjärehed

Född 1981
Bor i Eslöv

Disputerade 2022-01-21
vid Linköpings universitet

Avhandling

The association between moral disengagement and bullying in early adolescence

Klimatet i klassrummet påverkar förekomsten av mobbning likaväl som enskilda individers moraliska kompass. Det visar Marlene Bjärehed som forskat om hur moraliskt disengagemang hänger samman med mobbning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare i grunden och har i den rollen mött många elever som berättat om hur de i yngre år utsattes för mobbning och vilka spår det satt i dem. Elevers trygghet och mående är oerhört viktigt och därför något jag ville forska om.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt hur moraliskt disengagemang hänger samman med mobbning i skolan. Moraliskt disengagemang, eller moralfrånkoppling, innebär att den inre moralen läggs åt sidan utifrån olika sociala och psykologiska processer, exempelvis ”det är nog inte så farligt” eller genom att skuldbelägga den som är utsatt. Avhandlingen är en del av ett större forskningsprojekt om mobbning och bygger på enkätsvar från cirka 1300 elever i årskurs 4–8.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att mobbning behöver förstås som ett samspel mellan individuella och kontextuella faktorer. Att utsätta andra för mobbning eller understödja mobbningssituationer, handlar inte enbart om ett moraliskt disengagemang på individnivå. Mina resultat visar att den moraliska kompass som råder i klassrummet också har betydelse för om och hur mobbning uppstår och upprätthålls. Att arbeta med det moraliska klimatet i klassrummet är därför mycket viktigt i förebyggande insatser mot mobbning. Ett intressant resultat är att graden av elevers moraliska disengagemang inte är statiskt utan varierar över tid.

Vad överraskade dig?

– Att olika mekanismer av moraliskt disengagemang hänger samman med olika former av mobbning. Ansvarsspridning är exempelvis en stark mekanism för elever som aktivt understödjer indirekta mobbningssituationer. När det gäller direkt mobbning, såsom fysiska och verbala kränkningar, hänger det mer samman med moraliskt rättfärdigande.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare och alla andra som arbetar med barn och unga kan det. Min forskning ger inga svar på hur mobbning kan undvikas, men resultaten är en pusselbit för att öka kunskapen och förståelsen.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev