Kompetenta ettåringar i förskolan

Ingrid Engdahl

Född 1952
i Stockholm

Disputerade
2011-02-25
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Toddlers as social actors in the Swedish preschool

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under de 25 år som jag har arbetat i förskolan har jag kommit fram till att de yngsta barnen är min favoritålder. Innan jag började arbeta i förskolan läste jag psykologi, så jag står med enfot i pedagogiken och en i psykologin. Jag har även varit med och byggt upp ämnet barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de yngsta barnen i förskolan. I Sverige börjar oftast barnen förskolan vid ett års ålder närföräldrarna går tillbaka till arbete eller studier. Men det finns för lite forskning på de här barnen. Jaghar tittat på samspelet barn emellan, deras interaktion med varandra. Inte på samspelet mellan barn och vuxna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har sett att de små barnen har en otrolig social kompetens, innan de har ett verbalt språk. De tar initiativ, hälsar på varandra, och bygger relationer och vänskap aktivt redan från början. Det sker dels genom spontana möten, men även genom intentionella möten, där barnen medvetet söker sig till kompisar och till vissa leksaker. De kan uttrycka sin vilja och få gehör från omgivningen innande kan prata. De kommunicerar med gester och med ljud och skratt så att de är säkra på att de får ett ja eller ett nej från den person de kommunicerar med. Det ger uttryck för en social kompetens som man inte tidigare har beskrivit i studier om ettåringar ifrån förskolans värld.

Vad överraskade dig?

– Den största delen av den forskning som finns om de små barnen är gjorda i hemmiljön. Men när man som forskare iakttar ettåringar i förskolan blir det uppenbart hur rika de är på idéer och hur duktiga de är på att kommunicera med varandra. Jag hinner se det för att jag är forskare, i vardagen kan det vara svårt att hinna med. Men det är viktigt att vi inte underskattar de små barnen, de har förmågor och kompetenser och de ägnar stor uppmärksamhet åt varandra och bygger vänskap.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att alla som arbetar professionellt med små barn läser avhandlingen och får en aha-upplevelse om barns kompetens och sociala förmågor. Den kan även vara intressant för föräldrar att läsa. För förskolans del handlar det om att ta ettåringar på allvar.

Sidan publicerades 2011-02-22 00:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-09-03 12:15 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser