Dela:

Kön och etnicitet viktigt för hur elever presterar

Erica Lindahl

Född 1977
i Linköping

Disputerade
2008-11-07
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Ekonomiska studier av offentliga handlingsprogram inom grundskolan och socialförsäkringen

Hur blev du intresserad av ämnet?

Vi har ju alla gått i skolan och det är en viktig del av livet. Det är anmärkningsvärt att det går så mycket bättre för tjejer än killar i skolan och jag ville förstå varför det är så. Jag tycker också att det är spännande med lärarnas roll eftersom lärarkåren har dominerats av kvinnor i de lägre åldrarna.

Vad handlar avhandlingen om?

Att försöka förstå varför det är så stora skillnader mellan pojkar och flickor och mellan utlandsfödda och svenskfödda, och lärarnas roll i det. Jag ville testa en hypotes som vi hade: Finns det anledning att öka rekryteringen av manliga och utlandsfödda lärare till skolan? Skulle det förändra för elever, hur de presterar?

Åldersintegrerad undervisning har ökat drastiskt de senaste 20 åren. Många gånger har det framförts att det skulle vara bra för eleverna, men man kan också se det som en besparingsåtgärd. Vi har undersökt om det går att få stöd för att det är bra för eleverna.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

Vi får inget stöd för att åldersintegrerad undervisning skulle vara bra. Tvärtom ser vi i våra data att det är dåligt för eleverna att gå i en åldersintegrerad klass. Det går sämre för dem på kognitiva test, ordförståelse och talserier när vi jämför dem med elever som går i vanlig klass i årskurs sex. Men om det är sämre undervisning eller sämre miljö, det kan vi inte skilja på.

När man tittar på provresultaten i årskurs 9 i matematik så presterade flickorna bättre om de har haft en kvinnlig lärare. Det samma gäller om både eleven och läraren har utländsk bakgrund. När läraren sen ska sätta betyg så visar det sig att lärare är mindre generösa mot elever av samma kön som de själva eller om båda har utländsk bakgrund. En förklaring skulle kunna vara att lärarna är rädda för att positivt diskriminera elever av samma kön som de själva.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

Ja, framför allt att lärare när de sätter betyg håller tillbaka lite om eleven har samma kön som läraren och att effekterna av åldersintegrerad klass var så stor.

Vem har nytta av dina resultat?

De som bestämmer, på kommunal nivå och på skolorna, och lärarna själva.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

Om man blir medveten att de här fenomenen finns så kan man till exempel tänka på att om det finns många kvinnliga lärare, så är det nog bra att få in en man för pojkarnas skull. Jag förespråkar inte kvotering, men det är bra om en medvetenhet om dessa effekter finns.

Sidan publicerades 2008-12-18 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-03-30 09:21 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.