Dela:

Kön och etnicitet viktigt för hur elever presterar

Erica Lindahl

Född 1977
i Linköping

Disputerade
2008-11-07
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Ekonomiska studier av offentliga handlingsprogram inom grundskolan och socialförsäkringen

Hur blev du intresserad av ämnet?

Vi har ju alla gått i skolan och det är en viktig del av livet. Det är anmärkningsvärt att det går så mycket bättre för tjejer än killar i skolan och jag ville förstå varför det är så. Jag tycker också att det är spännande med lärarnas roll eftersom lärarkåren har dominerats av kvinnor i de lägre åldrarna.

Vad handlar avhandlingen om?

Att försöka förstå varför det är så stora skillnader mellan pojkar och flickor och mellan utlandsfödda och svenskfödda, och lärarnas roll i det. Jag ville testa en hypotes som vi hade: Finns det anledning att öka rekryteringen av manliga och utlandsfödda lärare till skolan? Skulle det förändra för elever, hur de presterar?

Åldersintegrerad undervisning har ökat drastiskt de senaste 20 åren. Många gånger har det framförts att det skulle vara bra för eleverna, men man kan också se det som en besparingsåtgärd. Vi har undersökt om det går att få stöd för att det är bra för eleverna.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

Vi får inget stöd för att åldersintegrerad undervisning skulle vara bra. Tvärtom ser vi i våra data att det är dåligt för eleverna att gå i en åldersintegrerad klass. Det går sämre för dem på kognitiva test, ordförståelse och talserier när vi jämför dem med elever som går i vanlig klass i årskurs sex. Men om det är sämre undervisning eller sämre miljö, det kan vi inte skilja på.

När man tittar på provresultaten i årskurs 9 i matematik så presterade flickorna bättre om de har haft en kvinnlig lärare. Det samma gäller om både eleven och läraren har utländsk bakgrund. När läraren sen ska sätta betyg så visar det sig att lärare är mindre generösa mot elever av samma kön som de själva eller om båda har utländsk bakgrund. En förklaring skulle kunna vara att lärarna är rädda för att positivt diskriminera elever av samma kön som de själva.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

Ja, framför allt att lärare när de sätter betyg håller tillbaka lite om eleven har samma kön som läraren och att effekterna av åldersintegrerad klass var så stor.

Vem har nytta av dina resultat?

De som bestämmer, på kommunal nivå och på skolorna, och lärarna själva.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

Om man blir medveten att de här fenomenen finns så kan man till exempel tänka på att om det finns många kvinnliga lärare, så är det nog bra att få in en man för pojkarnas skull. Jag förespråkar inte kvotering, men det är bra om en medvetenhet om dessa effekter finns.

Sidan publicerades 2008-12-18 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-03-30 09:21 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer