Hoppa till sidinnehåll
Moderna språk

Konversations-AI hjälper elever att öva på ett nytt språk

Publicerad:2023-10-26
Uppdaterad:2023-10-31
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Många elever tycker det är svårt att prata ett nytt språk i klassrummet. Att använda digitala konversationsagenter kan vara ett bra sätt att låta eleverna öva på muntlig interaktion, visar Elin Ericsson i sin avhandling.

Elin Ericsson
Elin Ericsson
Elin Ericsson

Bor i Göteborg
Född år 1975

Disputerade 2023-09-08
vid Göteborgs universitet

 

Avhandling

Experiences of speaking with conversational AI in language education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i engelska, franska och spanska i grunden, och har undervisat i nästan 15 år. Utifrån de erfarenheterna vet jag att just den muntliga språkfärdigheten är en utmaning. Många elever tycker att det är jobbigt att prata i klassrummet och det är ofta svårt som lärare att få elever engagerade i att prata spontant på målspråket. Jag började jobba mer med digitalisering i skolan och insåg vilka möjligheter det finns att med hjälp av teknologin ge elever tillfällen att få öva på att prata. Då väcktes det här intresset att kombinera teknologi och språk.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur elever kan öva på att prata ett främmande språk med hjälp av konversationsagenter, som är ett AI-verktyg med människoliknande karaktär. Jag har gjort två studier där jag har tittat på hur elever i årskurs 7 och 8 upplever det att öva med en konversationsagent, i stället för att prata med en lärare eller med en klasskamrat. Eleverna fick interagera med en konversationsagent i verklighetsnära situationer i ungefär femton minuter vid upprepade tillfällen, och skriva ner sina reflektioner i en loggbok. Jag gjorde även en tredje elevstudie där jag följde elever under fyra månader. Innan jag gjorde elevstudierna genomförde jag två workshops med lärare. Där fick jag bekräftat att lärarna tycker det är utmanande att få till muntlig interaktion i klassrummet, oavsett på vilket stadium och i vilket språk man undervisar.

– Jag har använt mig av två system som uppfyllde de krav som jag hade satt upp utifrån etablerade språklärande principer i språkforskning. Det handlar om att eleverna ska kunna prata så fritt som möjligt och att man ska få till en dialog med någon i en verklighetsnära situation.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna tycker det är roligt och att de känner sig trygga att prata med en konversationsagent, till skillnad från i klassrummet där ungefär 25-30 procent av eleverna uttrycker att de känner oro att prata och inte riktigt vågar göra det. De upplever att de får möjlighet att använda sitt ordförråd, öva på uttal och att hålla i gång en dialog och de ger uttryck för att de känner sig mer förberedda på att komma ut och prata i verkliga livet. Jag kunde också se att intresset från eleverna håller i sig över lång tid.

– Men eleverna uttrycker också en frustration, som varierar mellan elever och tillfällen. Dels kunde det bero på att systemet tillfälligt krånglade, dels kunde en elev tycka att han eller hon uttryckt svaret på en fråga, men att systemet inte uppfattat det. Vissa elever tyckte att konversationsagenten bara var en livlös maskin, och andra elever tyckte att den utstrålade känslor och visade mänskliga beteenden. Så det finns en variation i hur mycket man som elev socialt relaterar till agenten, vilket har betydelse för inlärningen. Vi vet också att det har betydelse för språklärande om man är intresserad av det man pratar om. Jag kunde också se att det blev ett lägre engagemang när samtalen handlade om ämnen som eleverna inte riktigt kunde relatera till.

– Jag vill trycka på att det här är ett sätt att synliggöra det muntliga som annars kan vara väldigt flyktigt och svårt att fånga. Elever och lärare kan ta del av dialogen i transkriberingar och få direkt feedback. Eleven kan sedan få öva mer på det som han eller hon behöver och sedan ta om dialogen så många gånger som behövs tills önskat resultat och flyt är uppnått. Det skapar nya möjligheter att jobba med den muntliga språkfärdigheten, och lärare kan på ett lättare sätt tillgodose varje elevs behov.

Eleverna tycker att det är roligt och att de känner sig trygga att prata med en konversationsagent, till skillnad från i klassrummet.

Vad överraskade dig?

– Det förvånade mig att eleverna reagerade så olika på den sociala dimensionen av att prata med konversationsagenterna. Något annat som överraskade mig var att alla elever i studierna fullföljde hela vägen och var väldigt frikostiga med att dela med sig av sina upplevelser. De ville hjälpa till att få de här konversationsagenterna ännu bättre och var väldigt engagerade. De trodde på den här den här metoden.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare och i förlängningen elever ska ha nytta av dem, och att man ska våga släppa in konversationsagenter i klassrummet. Det ska inte ersätta att vi pratar människa till människa, utan det är ett komplement som mycket annat i en pedagogisk verksamhet. Även lärarutbildningen och de som designar den här typen av system har nytta av resultaten.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev