Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Kravlös dans stärker tonårsflickors hälsa

Publicerad:2016-12-07
Uppdaterad:2016-12-12
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Anna Duberg

Född 1976
Bor i Örebro

Disputerade 2016-05-20
vid Örebro universitet

Avhandling

Dance intervention for adolescent girls with internalizing problems.

Regelbunden men prestigelös dansträning stärker hälsan hos unga tjejer. Symptom som stress, depression och huvudvärk minskar påtagligt, visar Anna Duberg som skrivit en avhandling om ett dansprojekt bland tonårsflickor.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad fysioterapeut och har tidigare arbetat inom primärvården där jag mötte många unga tjejer med stressrelaterade symptom som oro, huvudvärk och nedstämdhet. Men det kändes inte som kunde erbjuda något riktigt bra till dessa tjejer. Jag tänkte framför allt att de skulle gynnas av ett sammanhang med fokus på friskvård, snarare än sjukvård. Jag är också utbildad dansare och när jag fick möjlighet att forska inom båda ämnesområden ville jag fokusera på just ungdomar.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om effekterna av en dansintervention för 112 flickor mellan 13-18 år med stressrelaterade symptom, vilka de också ofta besökte elevhälsan för. Tjejerna fick efter skoltid, två gånger i veckan under två terminer delta i en dansgrupp. Med fokus på rörelseglädje innehöll dansträningen allt från afro till jazz, koreografi och eget skapande. Varje klass avslutades med en lång avslappning som föregicks av en kort massage. I studien ingår också en kontrollgrupp med lika många flickor med samma symptom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att den självskattade hälsan ökade signifikant bland danstjejerna jämfört med kontrollgruppen. Hela 92 procent av tjejerna upplevde dansen som positiv trots att många inte hade någon tidigare erfarenhet av dans. Kroppsliga besvär samt stress och oro minskade medan självkänsla och förmågan att hantera problem i vardagen ökade. Andra positiva effekter var att flickornas konsumtion av smärtstillande medicin minskade, liksom deras besök hos elevhälsan. Närvaron i dansträningen var hög, 81 procent fullföljde projektet.

– Flickorna själva pekar framför allt på att dansen var fri från prestationer och att träningen inte skulle utmynna i någon uppvisning. Jag tror att detta är de viktigaste framgångsfaktorena i projektet – att tjejerna fick utrymme göra något för sin egen skull, utan krav på resultat eller att det ska se bra ut. Jag brukade inleda klasserna med afrodans som är en väldigt befriande dansform, just för att försöka skapa en anspråkslös stämning. Resultaten visar att den sociala gemenskapen som skapades i gruppen bidrog till tjejernas positiva upplevelse.

– Ett år efter interventionen var 92 procent av tjejerna i dansgruppen fortfarande fysiskt aktiva, jämfört med 57 procent av tjejerna i kontrollgruppen. Sammanfattningsvis visar studien att dans i den här formen av dans är en effektiv insats till låg kostnad för att stärka unga flickors hälsa.

Vad förvånade dig?

– Att kravlösheten var så avgörande för hur tjejerna uppfattade dansen och dess effekter. Som en flicka sa, ”om du inte hade sagt att det här bara var för min egen skull och att jag inte behöver vara på topp varje gång, så hade jag aldrig kommit tillbaka”. Fysisk träning, i både skolan och på fritiden handlar ofta om att prestera eller att bli betygsatt. Jag menar att det är det är oerhört viktigt att erbjuda arenor som är befriade från detta. Inte minst med tanke på att den psykiska ohälsan bland unga flickor har fördubblats under det senaste decenniet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolan, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, alla som arbetar med ungdomar och deras mående. Roligt är att det här danskonceptet håller på att spridas vidare. Jagg har hittills utbildat 71 dansinstruktörer som ska jobba på liknande sätt ute i olika kommuner.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev