Hoppa till sidinnehåll
Språkintroduktion

Kunskaper i svenska i fokus på språkintroduktionsprogrammet

Publicerad:2023-11-09
Uppdaterad:2023-11-16
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Kunskaper i svenska, och kunskaper uttryckta på svenska, har mest betydelse för både elever och lärare på språkintroduktionsprogrammet. Andra kunskaper som eleverna har synliggörs inte, konstaterar Erika Bomström Aho i sin avhandling.

Erika Bomström Aho.
Erika Bomström Aho

Bor i Gagnef
Född år 1982

Disputerade 2023-09-08
vid Åbo Akademi

 

Avhandling

Villkor för lärande. Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Mitt intresse har sin grund i reflektioner som väcktes när jag arbetade som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktion. Jag är gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, och har undervisat på Språkintroduktion i såväl storstad som landsort.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den fokuserar på elever och undervisningsverksamhet på Språkintroduktion, och på de villkor för lärande som eleverna på programmet erbjuds.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det sammantagna resultatet visar att kunskaper i svenska, kunskaper uttryckta på svenska, samt kunskaper som lärs ut i svensk skola, tillskrivs mest värde av lärare och elever på språkintroduktionsprogrammet. Det framgår också att skolkunskap som elever tidigare förvärvat tillskrivs högre värde och synliggörs på ett annat sätt än den kunskap som förvärvats på andra sätt. Kunskaper som förvärvats på andra sätt kan exempelvis vara andra språkkunskaper eller kunskaper som man har fått genom att gå i koranskola, genom hemundervisning eller som man har fått genom att ha arbetat. Den typen av kunskap lyfts inte fram och synliggörs inte på samma sätt som den kunskap som elever har fått i skolan.

– Mina resultat visar att utbildningen på programmet inte utgår från elevernas förutsättningar och behov, och att villkoren för lärande som erbjuds därför inte är likvärdiga med de villkor som elever på andra gymnasieprogram i svenska skolor får.

Mina resultat visar att utbildningen på programmet inte utgår från elevernas förutsättningar och behov, och att villkoren för lärande som erbjuds därför inte är likvärdiga.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min studie är ett forskningsbidrag till diskussionen om utbildningen på Språkintroduktion. Den bidrar också med kunskap till dem som arbetar med mottagande och utbildning av nyanlända elever, samt till dem som formulerar riktlinjer och styrdokument.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev