Låg status i klassen försämrar hälsan som vuxen

Ylva Almquist

Född 1983
i Stockholm

Disputerade
2011-05-20

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner abstract nedan


AVHANDLING
A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life- course perspective

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sociala relationer har alltid fascinerat mig och jag har ofta tänkt på hurmycket energi jag själv ägnade åt relationer i skolan. I skolklassen pågår ettkomplext socialt samspel där eleverna inte själva valt varandra men ändåtillbringar mycket tid tillsammans.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om skolklassens inverkan på elevers hälsa längre fram i livet. Studierna byggerpå datamaterial för 14 000 personer födda på 50-talet i Stockholm och för 14000 skotska elever födda på 50-talet. Under 60-talet samlades information omrelationerna i skolklassen in och det är det materialet jag har följt upp. Dels harjag tittat på statusfördelningen som helhet inom klassen, dels på enskilda eleversstatus och vänskapsrelationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att de elever som gick i klasser med stor ojämlikhet överlag mådde sämresom vuxna, alltså inte bara eleverna med låg kamratstatus. När det gällerenskilda elever finns ett tydligt samband mellan låg status och senare ohälsa. Julägre status desto större risk för psykiska diagnoser, alkoholmissbruk men ävensjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Ett annat fynd är att deelever som helt saknande vänskapsrelationer inte bara löpte större risk att blidiagnostiserade med ångest och depression som vuxna utan också hamnade påsjukhus mer frekvent.

Vad överraskade dig?

– Mycket! Överhuvudtaget är det intressant att det finns långsiktiga konsekvenserav relationerna i skolklasser. Det finns en allmän uppfattning att det som sker iklassrummet bara har påverkan under den period man går i skolan men jag visaratt det ger avtryck i nya sammanhang som vuxen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att kunna bidra till att skapa insikt om de långtgåendekonsekvenserna av skoltiden. Skolan handlar inte bara om betyg och prestationerutan också om den sociala miljön. Barns relationer och deras status är viktigt fördem.

Sidan publicerades 2011-05-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer