Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Låg status i klassen försämrar hälsan som vuxen

Publicerad:2011-05-13
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Få vänner och utanförskap bland klasskamraterna ökar risken för att som vuxendrabbas av psykiska sjukdomar, hjärtsjukdomar och diabetes.
– Ju lägre status i klassen desto större risk för ohälsa som vuxen, säger Ylva Almquist som skrivit avhandlingen ”A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life-course perspective”.

Författare

Ylva Almquist

Född 1983
i Stockholm

Disputerade
2011-05-20

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner abstract nedan

Avhandling

A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life- course perspective

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sociala relationer har alltid fascinerat mig och jag har ofta tänkt på hurmycket energi jag själv ägnade åt relationer i skolan. I skolklassen pågår ettkomplext socialt samspel där eleverna inte själva valt varandra men ändåtillbringar mycket tid tillsammans.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om skolklassens inverkan på elevers hälsa längre fram i livet. Studierna byggerpå datamaterial för 14 000 personer födda på 50-talet i Stockholm och för 14000 skotska elever födda på 50-talet. Under 60-talet samlades information omrelationerna i skolklassen in och det är det materialet jag har följt upp. Dels harjag tittat på statusfördelningen som helhet inom klassen, dels på enskilda eleversstatus och vänskapsrelationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att de elever som gick i klasser med stor ojämlikhet överlag mådde sämresom vuxna, alltså inte bara eleverna med låg kamratstatus. När det gällerenskilda elever finns ett tydligt samband mellan låg status och senare ohälsa. Julägre status desto större risk för psykiska diagnoser, alkoholmissbruk men ävensjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Ett annat fynd är att deelever som helt saknande vänskapsrelationer inte bara löpte större risk att blidiagnostiserade med ångest och depression som vuxna utan också hamnade påsjukhus mer frekvent.

Vad överraskade dig?

– Mycket! Överhuvudtaget är det intressant att det finns långsiktiga konsekvenserav relationerna i skolklasser. Det finns en allmän uppfattning att det som sker iklassrummet bara har påverkan under den period man går i skolan men jag visaratt det ger avtryck i nya sammanhang som vuxen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att kunna bidra till att skapa insikt om de långtgåendekonsekvenserna av skoltiden. Skolan handlar inte bara om betyg och prestationerutan också om den sociala miljön. Barns relationer och deras status är viktigt fördem.

ElevinflytandeExamen, karriär och livsvalFörskolaGrundskola 1-6Grundskola 7-9GymnasieskolaIntervjuMotivation/GritUniversitet och högskolaVuxenutbildningVärdegrund
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev