Låga förväntningar ökar utanförskap

Joakim Lindgren

Född 1971
i Skellefteå

Disputerade
2010-04-09

vid Umeå universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Spaces, mobilities and youth biographies in the New Sweden: Studies on education governance and social inclusion and exclusion

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Från början tror jag att intresset kommer från min pappa som var slöjdlärare. Han försökte stötta de elever som hade tuffa hemförhållanden. Skolans förmåga att möta barn med olika förutsättningar är så viktig och komplicerad.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om relationer mellan utbildningspolitiska förändringar och socialt innanförskap och utanförskap. Om hur unga människors drömmar om utbildning och arbete formas, förverkligas och omintetgörs i ett segregerat, decentraliserat och individualiserat skollandskap. I fokus är unga människor från tre skolor i områden med väldigt olika sociala och strukturella villkor. De gick i skolan under 1990-talets kris.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att ungdomarna i det utsatta området hade de mest ambitiösa framtidsvisionerna, men att de i större utsträckning hamnade utanför fortsatt utbildning och arbetsliv. Mina resultat tyder på att de här eleverna diskvalificerades genom sina ofullständiga betyg, men också genom lärarnas låga förväntningar och krav. Skolan verkar också ha anpassat arbetsformerna så att de här eleverna inte fick ta ansvar för planering och genomförande av undervisningen. Det är lite paradoxalt eftersom just detta, enligt styrdokumenten, ska förbereda och integrera unga människor i dagens samhälle. I grunden är det naturligtvis de lokala villkoren som sätter ramarna för det pedagogiska handlingsutrymmet.

Vad överraskade dig?

– Tilltron till utbildning i det utsatta området. De intervjuade från det här området hade flytt med sina familjer undan krig och politisk förföljelse. Deras berättelser gav mig verkligen perspektiv på frågor om motivation. Det är inte så enkelt som att individer kan skapa sin egen motivation.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolpersonal och även politiskt ansvariga kan ha utbyte av mitt arbete. Trenden är annars att man skriver på engelska för internationell publicering. Det har jag också gjort. En risk med den utvecklingen är att forskningen avskärmar sig från de som kan ha nytta av den. Därför är till exempel Skolporten viktig som en länk mellan forskning och det övriga samhället.

Sidan publicerades 2010-04-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 14:12 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser