Hoppa till sidinnehåll
Brott

Låga skolresultat präglar tonårsflickor med begränsad brottslighet

Publicerad:2019-06-05
Uppdaterad:2019-07-15
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Azadé Azad

Född 1983
Bor i Stockholm

Disputerade 2019-04-26
vid Stockholms universitet

 

Avhandling

Characteristics of adolescent females with limited delinquency: Developmental challenges in relation to family, peers and education

Familj och kompisar spelar stor roll både för att börja begå brott men också för att sluta med det. De visar Azadé Azad som forskat om begränsad brottslighet bland unga tjejer och deras relation till skola, familj och vänner.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare i svenska och psykologi i grunden och har tidigare forskat om barns utsatthet. När det gäller ungdomsbrottslighet har tidigare forskning fokuserat främst på unga män med omfattande brottslighet. Begränsad brottslighet är underbeforskat i allmänhet, och i synnerhet när det gäller tjejer.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om en grupp tjejer mellan 15-20 år, med begränsad brottslighet, och deras relationer till deras familj, vänner och skola. Samtliga flickor i studien är dömda till ungdomstjänst. Avhandlingen baseras dels på deras självrapporteringar, dels registerdata om betyg och registrerad kriminalitet efter genomförd ungdomstjänst, samt intervjuer med nio flickor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att den stora majoriteten inte lagförts för vare sig allvarliga brott eller omfattande brottslighet två år efter avslutad ungdomstjänst. Två år efteråt var fortfarande flertalet inte misstänkta eller lagförda för brott.

– Samtliga i gruppen visar dock på låga skolresultat och över hälften saknar fullständiga gymnasiebetyg. Intervjuerna visar på stor medvetenhet kring betydelsen av familj och särskilt vänner. Både som faktorer vad gäller att börja begå brott men också för att sluta med det. Relationen till familj, främst föräldrar och kompisarrelationer är alltså från flickornas eget perspektiv viktiga för att begå brott. Samtidigt kan familj och vänner vara starka skyddsfaktorer. Tjejerna pratade däremot inte om skolan i relation till sin brottslighet. Likafullt fanns en ambition hos samtliga att fortsätta med sin utbildning.

Vad överraskade dig?

– Att så många av tjejerna hade så låga skolresultat, och det oavsett om de återföll till brottslighet eller inte. Men också att de i intervjuerna inte lyfte fram skolan som en viktig faktor i relation till brottslighet. Skolan är ju en stor arena där ungdomar tillbringar stor del av sin tid.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt socialtjänster som möter de här flickorna. Men också personal inom skolans värld.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev