”Lägg krutet på grundläggande matematikundervisning”

Grundläggande matematikundervisning är a och o för barn med dyskalkyli. Det gäller inte bara på lägre nivåer utan även när matematiken bli mer avancerad, visar Linda Olsson som forskat om elevers matematiska utveckling.

Linda Olsson

Född 1986
Bor i Landskrona

Disputerade Linköpings universitet
vid 2018-01-19


AVHANDLING
“Count on me!” Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetar som skolpsykolog och under min studietid extraknäckte jag som testledare i ett forskningsprojekt om matematik i skolan. Det insamlade materialet använde jag sedan i mitt uppsatsskrivande och när jag senare började forska kändes det självklart att dyka än djupare i fältet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av tre delar, den första handlar om elevers matematiska utveckling. Här har jag studerat närmare 300 elever i årskurs 3 och mätt hur olika matematiska kompetenser hänger samman, från grundläggande antalsuppfattning till mer avancerad matematik.

– I del två undersöks de två gängse förklaringsmodellerna till dyskalkyli. Det ena spåret menar att det beror på medfödd icke-språklig nedsättning som stör inlärningen av såväl siffror och deras betydelse. Den andra förklaringsmodellen anser att den medfödda antalsuppfattningen är intakt, men att dyskalkyli uppstår i inlärningen mellan antal (icke-språkligt) och siffror. Enligt den senare teorin har alltså de med dyskalkyli en normal icke-språklig antalsuppfattning, till skillnad från den första teorin. Av de 300 eleverna har jag plockat ut de som låg absolut lägst i matematiska kunskaper. Varje elev sedan sorterats in under den beskrivning som passar bäst på just dem.

– Avhandlingens tredje del är en datorbaserad interventionsstudie med förskoleklassbarn som under tio minuter i tre veckors tid har fått träna grundläggande matematik i ett datorprogram som jag tagit fram.

Vilka är de viktigaste resultaten?

–  Att grundläggande matematikundervisning är oerhört viktigt. Det här gäller inte bara i matematikens lägre nivåer utan även när ämnet blir mer avancerat. Många lärare tänker kanske att matteproblem ”ger sig med tiden” eller att ”det finns tid att öva på det här senare”. Men studien pekar tydligt på att det är väldigt svårt att hämta igen bristande grundkunskaper. Därför är det viktigt att lägga krutet på just grundläggande undervisning – oavsett nivå. En stor poäng med studien är att den bekräftar just detta. Ett problem inom pedagogiken är att vi inte alltid vet varför vi gör som vi gör.

– Vad gäller förklaringsmodellerna till dyskalkyli finns inga vattentäta skott mellan de båda spåren. Båda stämmer, men inte för alla elever. Min avhandling visar därmed att orsakerna till dyskalkyli är mycket mer komplexa än vad vi tidigare trott.

– Den sista studien visar att tio minuters matematikträning, oavsett design,  under tre veckor ger stora effekter jämfört med kontrollgrupperna. Kort sagt – barn utvecklar mer kunskaper i det de tränar på.

Vad överraskade dig?

– De stora effekter som endast tio minuters matematikträning i tre veckor faktiskt ger. Jag blev mycket imponerad av att en sådan liten insats kan göra så stor skillnad.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolpersonal förstås, främst matematiklärare. Men även skolpsykologer som är med och utreder elever med matematiksvårigheter. Dyskalkyli är fortfarande mycket outforskat område och alla som arbetar med skola behöver mer kunskaper i ämnet.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-11-13 09:36 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-11-22 12:06 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Från oro till ro i skolan

Det är möjligt att med små medel vända utvecklingen i en klass och i en hel skola. Det är Assaredsskolans erfarenhet efter att ha fått rådgivning och fortbildning i att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

ÅK 1-3 Bild: Måla som Romero Britto

Bildläraren Sonja Stankovich i Jönköping lät eleverna fördjupa sig i och få inspiration av Romero Brittos färgglada konst. Elevernas tolkningar blev helt underbara, skriver hon. Ett lektionstips som egentligen fungerar för alla åldrar.

ÅK 1-3 Svenska/Svenska som andraspråk: Dagen när det regnade hjärtan

Vad händer när eleverna kommer till klassrummet och ser små små hjärtan på golvet? Vad har hänt? Låt eleverna upptäcka tillsammans och skriva i par eller enskilt om dagen när det regnade hjärtan.

ÅK 7-9 Svenska/Svenska som andraspråk: Porträttbild och upphovsrätt

Detta är en lektion som handlar om att få elever att fundera över frågor som: Vem äger bilden? Får jag lägga ut bilder hur som helst? Det brukar bli intressanta diskussioner om etiska aspekter och juridiska aspekter och hur dessa inte alltid går hand i hand, skriver läraren Jenny Edvardsson.

Survey: Nearly all teachers use tech in class

About 95% of teachers use technology in the classroom — especially video streaming services such as YouTube, and productivity and presentation tools, such as Microsoft Office, according to a survey by Common Sense Education. Data shows that some of the tools that teachers rated as most effective, such as those involving health and well-being, were some of the least utilized.