Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Lagom engagerade föräldrar är bäst – om lärarna får välja

Publicerad:2021-10-14
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Maria Mersini Pananaki
Maria Mersini Pananaki.
Maria Mersini Pananaki

Bor i Stockholm
Född år 1991

Disputerade 2021-06-04
vid Stockholms universitet

 

Avhandling

The Parent–Teacher Encounter: A (mis)match between habitus and doxa

Både lärare och föräldrar förstår att förtroende och engagemang är viktigt för ett fungerande samarbete. Men synen på hur det ska fungera varierar, visar Maria Mersini Pananaki i sin avhandling. 

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var en kombination av mitt examensarbete och mina personliga erfarenheter. I mitt examensarbete tittade jag på lärarnas undervisningsstrategier på mångkulturella skolor. När vi talade om föräldrasamverkan var lärarna själva väldigt nöjda. Men när jag efter mina masterstudier själv studerade på sfi hörde jag många föräldrar som klagade på skolsystemet och uttryckte svårigheter att prata med lärarna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om relationen mellan föräldrar och lärare i grundskolan: hur de upplever mötet, förhandlar om sina positioner i skolan och hur de använder sina kulturella och sociala resurser i mötet. Jag intervjuade föräldrar och lärare runt om i Stockholm och följde även utvecklingssamtalen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Både lärare och föräldrar inser att ett fungerande samarbete bygger på förtroende, öppenhet, respekt och engagemang. Sen har man lite olika syn på hur det ska fungera. Enligt lärarna är lagom engagerade föräldrar bra, de som kommer på obligatoriska möten, följer barnens utveckling och tar kontakt om det behövs. Min analys visar att föräldrarnas syn på relationen med skolan påverkas av fyra komponenter: utbildningsnivå, kulturell bakgrund, familjedynamik och barnens skolsituation.

Vad överraskade dig?

– I många fall riktade föräldrar och lärare sin irritation mot utbildningssystemet, inte mot varandra. Föräldrarna upplevde lärarna som väldigt stressade. Ibland relaterade föräldrarna problemen till enskilda lärare, då de är representanter för systemet. Och lärarna kunde uppleva samarbetet med föräldrarna som en extra börda, då de kämpar för att motsvara kraven för samverkan som de har på sig. Deras möjlighet till engagemang påverkas i stor utsträckning av resurser och hur arbetsbördan i övrigt ser ut.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, föräldraföreningar, föräldrar, skolledare, skolpersonal i övrigt och skolmyndigheter. Skolor behöver få resurser och verktyg för att få ett fungerande samarbete.

Annika Sjöberg

Foto: Niklas Björling

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev