Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Lagom engagerade föräldrar är bäst – om lärarna får välja

Publicerad:2021-10-14
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Maria Mersini Pananaki
Maria Mersini Pananaki.
Maria Mersini Pananaki

Bor i Stockholm
Född år 1991

Disputerade 2021-06-04
vid Stockholms universitet

 

Avhandling

The Parent–Teacher Encounter: A (mis)match between habitus and doxa

Både lärare och föräldrar förstår att förtroende och engagemang är viktigt för ett fungerande samarbete. Men synen på hur det ska fungera varierar, visar Maria Mersini Pananaki i sin avhandling. 

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var en kombination av mitt examensarbete och mina personliga erfarenheter. I mitt examensarbete tittade jag på lärarnas undervisningsstrategier på mångkulturella skolor. När vi talade om föräldrasamverkan var lärarna själva väldigt nöjda. Men när jag efter mina masterstudier själv studerade på sfi hörde jag många föräldrar som klagade på skolsystemet och uttryckte svårigheter att prata med lärarna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om relationen mellan föräldrar och lärare i grundskolan: hur de upplever mötet, förhandlar om sina positioner i skolan och hur de använder sina kulturella och sociala resurser i mötet. Jag intervjuade föräldrar och lärare runt om i Stockholm och följde även utvecklingssamtalen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Både lärare och föräldrar inser att ett fungerande samarbete bygger på förtroende, öppenhet, respekt och engagemang. Sen har man lite olika syn på hur det ska fungera. Enligt lärarna är lagom engagerade föräldrar bra, de som kommer på obligatoriska möten, följer barnens utveckling och tar kontakt om det behövs. Min analys visar att föräldrarnas syn på relationen med skolan påverkas av fyra komponenter: utbildningsnivå, kulturell bakgrund, familjedynamik och barnens skolsituation.

Vad överraskade dig?

– I många fall riktade föräldrar och lärare sin irritation mot utbildningssystemet, inte mot varandra. Föräldrarna upplevde lärarna som väldigt stressade. Ibland relaterade föräldrarna problemen till enskilda lärare, då de är representanter för systemet. Och lärarna kunde uppleva samarbetet med föräldrarna som en extra börda, då de kämpar för att motsvara kraven för samverkan som de har på sig. Deras möjlighet till engagemang påverkas i stor utsträckning av resurser och hur arbetsbördan i övrigt ser ut.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, föräldraföreningar, föräldrar, skolledare, skolpersonal i övrigt och skolmyndigheter. Skolor behöver få resurser och verktyg för att få ett fungerande samarbete.

Annika Sjöberg

Foto: Niklas Björling

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev