Dela:

Lång tradition bakom bibliotekariens roll

Bertil Jansson

Född 1949
i Kalmar

Disputerade
2010-06-10

vid Göteborgs universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Bibliotekarien: om yrkets tidiga innehåll och utveckling

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Genom mitt arbete som chefsbibliotekarie väcktes intresset för yrkets rötter, vår yrkesetik och visioner genom tiderna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om bibliotekariens utveckling från 1475 fram till 1780. Hur arbetsgivare formulerade bibliotekariens arbetsuppgifter, om bibliotekariernas syn på sig själva, deras visioner och deras yrkesetik. Jag har undersökt om det finns en gemensam värdegrund hos bibliotekarierna under den här perioden.

Vilka är de viktigaste resultaten

– Att det faktiskt går att spåra en gemensam kärna! Redan på 1500-talet formulerades bibliotekariens arbetsuppgifter att vårda och ta in böcker och skrifter, göra dem tillgängliga för brukarna. Att minska böckernas anonymitet, helt enkelt. Visionärerna dyker upp i början av 1600-talet med väl utvecklade idéer om allmänna bibliotek, kunskap för alla, om metoder att köpa in och bygga upp bibliotek. Det första yrkesetiska spåret om hur en bibliotekarie ska vara hittade jag i en skrift från Vatikanbibliotekets arkiv. Här talas det om allt från katalogisering till hur besökare ska bemötas. Det yrkesetiska medvetandet utvecklas snabbt och kulminerar på 1700-talet då man än tydligare formulerade vikten av ödmjukhet inför kunskapen, om respekt för besökarena och framför allt att inte lägga in sina egna värderingar i urvalet.

Vad överraskade dig?

– Att allt har tänkts förut! Redan på 1500-talet började man exempelvis fundera på universalkataloger.

Vem har nytta av dina resultat?

– Bibliotekarier, hoppas jag.

Sidan publicerades 2010-06-22 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:33 av


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Motion och bättre stöd minskar adhd-symtom

Motion och fysisk aktivitet förbättrar både adhd-symtom, funktionsnivå, barnens exekutiva funktion och psykiskt mående, visar studier från Lunds universitet. Bättre stöd i skolan och hemma skulle också förbättra barnens livskvalitet.

”All skolfrånvaro kan vara av ondo”

Frånvaron är en central del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman som arbetar med  skolfrånvaro i skola och kommuner.