Hoppa till sidinnehåll
Engelska

Lärande om mänskliga rättigheter i fokus

Publicerad:2014-10-06
Uppdaterad:2014-10-07
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Rebecca Adami
Rebecca Adami

Född 1982
i Stockholm

Disputerade 2014-05-30
vid Stockholms universitet

Avhandling

Human Rights Learning. The Significance of Narratives, Relationality and Uniqueness

Rebecca Adami har utvecklat ett sätt att tänka nytt kring lärande om mänskliga rättigheter genom elevers och lärares egna erfarenheter. Hon hoppas att lärare ska få inspiration till sin undervisning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag började studera mänskliga rättigheter på högskolan, samtidigt som jag undervisade i samhällsvetenskap som vikarie. Jag kände mig tom på konstruktiva sätt att tänka kring och undervisa om mänskliga rättigheter. Jag har själv fått en utbildning i mänskliga rättigheter som varit fokuserad på det juridiska kring internationell rätt.

– Som lärare funderade jag på hur man i pedagogiska relationer och olika situationer som uppstår i skolan kan fånga upp och prata om elevers och lärares egna livsberättelser där mänskliga rättigheter kommer till uttryck.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur lärande om mänskliga rättigheter berör personers unika livsberättelser och hur viktigt det etiska är i pedagogiska relationer. I lärande om mänskliga rättigheter sätts relationer mellan människor i fokus. Dessutom resonerar jag kring etiska utmaningar när man undervisar om mänskliga rättigheter som kan handla om representation, utsatthet och befästande av sociala kategorier.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste resultatet å ena sidan är den historiska studien som är med i avhandlingen. Där lyfter jag fram icke-västerländska delegaters berättelser och kulturella och religiösa förståelser från 1948 som FN deklarationen vilar på.

– Det andra resultatet är att jag i avhandlingen hjälper lärare att tänka kring undervisningen om mänskliga rättigheter, i termer av unikhet och narrativ.

Vad överraskade dig?

– Det var just den historiska studien där jag bland annat tittar på FN-deklarationens uppkomst 1946-48. Jag hittade berättelser i arkiven som ifrågasatte den dominerande synen att mänskliga rättigheter endast är ett västerländskt projekt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt lärare i skolan som undervisar om mänskliga rättigheter. Avhandlingen är viktig i och med att man i den nya läroplanen lyfter fram att mänskliga rättigheter ska genomsyra alla ämnen. Men även personer i frivilligorganisationer och myndigheter som på olika sätt arbetar mänskliga rättigheter som grund.

Av Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev