Hoppa till sidinnehåll
Specialpedagogik

Lärare kan utveckla det sociala klimatet i klassrummet

Publicerad:2023-12-07
Uppdaterad:2023-12-12
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell

Det sociala klimatet i klassrummet påverkar de kunskapsmässiga resultaten. Lärare kan arbeta mer med detta, visar Carina Wikmans forskning.

Carina Wikman.
Carina Wikman

Disputerade 2023-10-20
vid Stockholms universitet

Avhandling

Social climate and the student in the learning environment. Advances in assessment, observation, and coaching

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag blev intresserad av att utveckla det sociala klassrumsklimatet under mina första år som lärare. Det sociala klimatet är relationerna mellan lärare och elever och eleverna sinsemellan. Forskning har visat att elevers välbefinnande, socioemotionella utveckling och kunskapsmässiga resultat är relaterade till både kvalitet och kvantitet i relationerna. Socioemotionell utveckling består av nyckelfärdigheterna självreglering, problemlösningsfärdigheter, självuppfattning, social medvetenhet och relationsfärdigheter. Min avhandling har fokuserat på de tre sistnämnda nyckelfärdigheterna.

– När jag senare blev specialpedagog och skulle guida lärare förstod jag att här fanns ett kunskapsgap. I allmänhet finns en osäkerhet i hur man utvärderar och utvecklar det sociala klimatet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av tre studier med sammankopplade syften. Den första och andra studien ger insyn i mätinstrumenten som använts på elevnivå.

– I den första undersöktes egenskaperna hos ett instrument som används för att skatta elevers prosociala beteende. Dessa beteenden anses gynnsamma för kunskapsutvecklingen. Den andra studien undersökte associationer mellan elevers socioemotionella utveckling, välbefinnande och den kunskapsmässiga utvecklingen. Den tredje studien undersökte möjligheten att genomföra en intervention med självskattning av klassrumsklimatet av lärare, observationer och coaching. Målet var att förbättra det sociala klassrumsklimatet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Sambandet mellan socioemotionell utveckling och kunskapsmässig prestation var signifikant, vilket bekräftar tidigare forskning. Detta stöder en holistisk syn på utveckling. Lärarna ansåg att interventionen var önskvärd för att utveckla klassrumsklimatet. Instrumenten för skattning fungerade bra med elever i årskurs 2.

Forskning har visat att elevers välbefinnande, socioemotionella utveckling och kunskapsmässiga resultat är relaterade till både kvalitet och kvantitet i relationerna.

Vad överraskade dig?

– Det som överraskade var hur svår balansgången är att bibehålla trohet till interventionen och anpassa den till kontexten. Lärare har mycket att göra och det är svårt för dem att få tiden att räcka till ett deltagande i en intervention.

Vem har nytta av dina resultat?

– Sammantaget bidrar avhandlingen till forskningen om en holistisk syn på utveckling och lärande. Socioemotionellt lärande, självuppfattning, prosociala beteenden och välbefinnande bidrar till att förstå utvecklingen som äger rum under skolåren. När eleverna får stöd inom dessa områden kan de utvecklas optimalt. Ett holistiskt fokus på utveckling främjar också ett positivt och stödjande klassrumsklimat. Lärare kan använda mätinstrumenten för att förstå barns kunskapsmässiga och socioemotionella utveckling för att arbeta mer proaktivt samt utforma lämpligt stöd.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev