Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Lärare och elever måste vara flexibla

Publicerad:2011-02-03
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

De normer som präglar bilden av den ideala eleven och läraren är desamma i EU-dokument,svenska statliga utredningar och i Lärarförbundets beskrivning.Det konstaterar Lena Sjöberg i avhandlingen ”Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter.”

Lena Sjöberg

Född 1970
i Vänersborg

Disputerade
2011-02-25

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter

Varför blev du intresserad av ämnet?

För att elever, lärare och lärarutbildning har diskuterats och kritiserats så mycket de senaste åren.

Vad handlar avhandlingen om?

Om hur den ideala läraren och eleven skrivs fram på en mängd arenor, men också på vilkasätt som elever och lärare styrs i och genom dagens skolpolitik. För att få svar på minafrågor har jag valt att studera flera olika policypraktiker: EU-policytexter, styrdokument för lärarutbildningen, Lärarförbundets policymaterial och slutligen examinationsuppgifter frånstudenter på lärarutbildningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett av resultaten är att det finns en samstämmig bild av hur den ideala läraren och elevenska vara i de olika policytexterna. Både lärare och elever ska vara flexibla och mobila ochdrivas av en inre inneboende vilja att lära och ständigt utveckla sig själv. Det är förmågor sompassar väl in i det samhälle som byggts upp, där ekonomi och konkurrens är övergripandeutgångspunkter. Ett annat resultat är att styrningen av lärare och elever har förändrats, ochidag sker på subtila men mycket kraftfulla sätt.

Vad överraskade dig?

Komplexiteten beträffande både diskurser och policy. Det som jag tidigare sett somrespektfulla sätt att beskriva lärare och elever på blev en mer komplicerad praktik ochkomplicerade synsätt. En annan konkret sak som förvånade mig var framskrivningen i densenaste lärarutbildningsutredningen, HUT 07, som i sina beskrivningar om elever, lärare ochundervisning var så enormt lika de policydokument som producerades under 40- och 50-talet.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som på något sätt arbetar med utbildning. Elever och lärare är idag utsatta för mycketpress och stort ansvar. Man kan därför behöva fundera på vad skola och utbildning ska varatill för, och vilka konsekvenser som skolpolitiken kan få för enskilda elever och grupper avelever.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev