Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Lärare och lärarstudenter har svårt att fånga elevers matematikkunskaper

Publicerad:2022-05-04
Uppdaterad:2022-05-05
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Christina Svensson

Född 1966
Bor i Malmö

Disputerade 2022-03-01
vid Malmö universitet

Avhandling

Undervisningsutvecklande professionsutbildning för blivande och verksamma matematiklärare: en studie med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv

Lärare behöver utveckla sitt professionella ämnesspråk för att få syn på vad barn och elever lär i matematik. Det konstaterar Christina Svensson i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i grunden och har arbetat i många år inom både förskola och skola där jag undervisat i matematik och NO. I Malmö stad har jag även arbetat med olika kompetensutvecklingsinsatser för lärare. Härigenom väcktes också nyfikenheten kring vad det är som gör att lärande sker och vad som gör att det inte sker. Vilka kompetensutvecklingsinsatser påverkar lärarnas undervisning? De här frågorna ledde mig sedan vidare till forskningen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den består av fyra delstudier som på olika sätt belyser professionsutveckling inom matematikundervisning. I två av studierna får studenter inom lärarutbildningen tagit del av filmer som visar barn och elever som i lek och undervisningssituationer utvecklar matematiska kunskaper. Här har jag undersökt om studenterna kan specificera vilka matematikkunskaper som barnen och eleverna utvecklar. I de två övriga studierna har jag följt yrkesverksamma förskollärare och lärare som i kollegiala samtal tar del och diskuterar eget inspelat material där barnen och eleverna utvecklar olika matematiska kunskaper.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Samtliga studier visar att det inte räcker med att lärare och lärarstudenter samtalar och diskuterar didaktik. För att få syn på barnen och elevernas lärande krävs också ett gemensamt professionellt ämnes- och ämnesdidaktiskt språk. Men mina resultat visar att detta ofta saknas, både bland lärarstudenterna och de yrkesverksamma lärarna som deltog i studierna. Det var svårt för både studenter och lärare att fånga in vilka kunskaper som barnen och eleverna utvecklade.

– I en av studierna med lärarstudenterna var det först vid den fjärde lektionen av totalt fem som studenterna förstod vilka matematiska kunskaper som barnen och eleverna utvecklade. Det skedde efter att studenterna hade fått ämnesundervisning i matematik. Det här resultatet vittnar om att lärarstudenter behöver få undervisning i matematikdidaktik och matematiskt ämnesinnehåll samtidigt. Sammanfattningsvis visar studien att när lärare och lärarstudenter utvecklar sitt professionella språk, ökar förståelsen för och kunskapen om elevernas lärande.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av lärarstudenternas svårigheter att få fatt i barnen och elevernas matematiska förståelse. Det som studenterna fångade upp var mestadels relativt ytliga kunskaper. Det visar också hur svårt det är att undervisa om detta på lärarutbildningen. Samtidigt var det tydligt att ju mer tillgång till ett professionellt språk som studenterna hade, desto mer fick de syn på.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att både yrkesverksamma och blivande lärare kan ha det, men även skolledare och skolhuvudmän. Vidare tänker jag att resultaten kan vara till nytta för skolmyndigheter och de som arbetar med lärares professionsutveckling.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev