Läraren viktig för utsatta barn

Elin Olsson

Född 1980
i Stockholm

Disputerade
2011-06-01

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social relations in youth. Determinants and consequences of relations to parents, teachers, and peers.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag tycker att det är särskilt viktigt att beskriva och undersöka barns och ungas levnadsvillkoreftersom deras möjlighet att göra sin röst hörd ofta är mindre än vuxnas. Eftersom sociala relationerär en central dimension av deras välfärd så tyckte jag att det var ett bra tema för min avhandling.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om barns relationer med föräldrar, lärare och jämnåriga. Jag tittar både påvad som påverkar deras relationer samt vad relationerna har för konsekvenser, till exempel i form avskolprestationer och psykiskt välbefinnande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett viktigt resultat är att ekonomiskt utsatta barn har svagare relationer med föräldrar, lärare ochjämnåriga. Ett annat viktigt resultat är att relationer med lärare är speciellt viktiga för utsatta barnsskolprestationer och psykiska välbefinnande.

Vad överraskade dig?

– Att ekonomiska resurser har en sådan betydelse för svenska barns sociala relationer, trots attsvenska barns ekonomiska situation och sociala relationer internationellt sett är goda.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis kan avhandlingen bidra till ett större fokus på och mer forskning kring vad sompåverkar barns sociala relationer och på hur ojämlikheten mellan barn ser ut.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:04 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer