Lärares övergång från utbildning till arbete

Daniel Hultell

Född 1980

i Stockholm

Disputerade
2011-04-28

vid Karolinska Institutet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lost in transition? A study of newly graduated teachers' experiences during the initial period of employment

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en personalvetarexamen i grunden och jag tyckte att det var intressant att titta påutbrändhet och arbetsengagemang, det låg också väldigt i tiden när jag började forska.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar främst om upplevelsen av utbrändhet och arbetsengagemang hosnyutexaminerade lärare under den första tiden i arbetslivet. Jag har utgått från en storenkätundersökning med personer som var registrerade på lärarutbildningar och som hadetvå år kvar på utbildningen. Personerna har först fått besvara två enkäter under de sistaåren på utbildningen och har sedan följts upp årligen under de tre första åren i arbetslivet.Frågorna täcker många olika områden och har koppling till utbildningens kvalitet samt denpsykosociala arbetsmiljön men det ingår även frågor av mer privat karaktär som hur man mårpsykiskt och hur ens privatliv ser ut.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Om man jämför mina resultat med det som tidigare forskning har sett så visar det sig attde som ingår i studien verkar klara övergången mellan utbildning och arbetslivet bra. Dehar generellt sett låga nivåer av utbrändhet och är engagerade i sitt arbete de tre första åren.Vanligtvis är det just den övergången som resulterar i mycket oro och stress. Min forskningvisar att de tre största riskfaktorerna för att bli utbränd är om man upplever att förväntningarpå arbetslivet inte infrias, om man inte anser sig ha tillräckligt med kompetens för sitt arbetesamt om man har en dålig balans mellan arbetsliv och privatliv.Många i studien upplever att de inte har fått alla grundläggande kunskaper på utbildningen,exempelvis när det kommer till att göra prov, sätta betyg eller att ha kontakt med föräldrar så det finns utvecklingsområden för lärarutbildningen.

Vad överraskade dig?

– Jag hade förväntat mig att personerna i studien skulle må sämre än de faktiskt gjorde, settutifrån tidigare forskning. Så det var en positiv överraskning. Det fanns de som hade problemmen de flesta klarade sig bra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis arbetsgivare, studenter och lärare på lärarutbildningar.

Här hittar du länken till enkätundersökningen LÄST – Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete:

Sidan publicerades 2011-06-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:34 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)

Klättra högre efter naturvetenskapen!

”Vi behöver naturvetenskaplig kunskap för att fatta kloka beslut om hur vi ska använda våra gemensamma resurser.” Cecilia Caimans forskning om barn och hållbarhet har väckt mycket intresse.

Marcus Larsson: Full ersättning till friskolor är orättvist

Att friskolor får samma ersättning som kommunala skolor trots att de inte har samma övergripande ansvar är ett problem. Då skolan befinner sig i ett konkurrensbaserat system riskerar kommunala skolan att dräneras på resurser när friskolor startar sin verksamhet, skriver Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans.