Hoppa till sidinnehåll
Fackligt

Lärares övergång från utbildning till arbete

Publicerad:2011-06-15
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Nyutexaminerade lärare klarar sig generellt bra under den första tiden i yrket, men de löperen ökad risk att bli utbrända om deras förväntningar på arbetet inte infrias. Det visar DanielHultell i sin avhandling ”Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiencesduring the initial period of employment”.

Daniel Hultell

Född 1980

i Stockholm

Disputerade
2011-04-28

vid Karolinska Institutet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiences during the initial period of employment

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en personalvetarexamen i grunden och jag tyckte att det var intressant att titta påutbrändhet och arbetsengagemang, det låg också väldigt i tiden när jag började forska.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar främst om upplevelsen av utbrändhet och arbetsengagemang hosnyutexaminerade lärare under den första tiden i arbetslivet. Jag har utgått från en storenkätundersökning med personer som var registrerade på lärarutbildningar och som hadetvå år kvar på utbildningen. Personerna har först fått besvara två enkäter under de sistaåren på utbildningen och har sedan följts upp årligen under de tre första åren i arbetslivet.Frågorna täcker många olika områden och har koppling till utbildningens kvalitet samt denpsykosociala arbetsmiljön men det ingår även frågor av mer privat karaktär som hur man mårpsykiskt och hur ens privatliv ser ut.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Om man jämför mina resultat med det som tidigare forskning har sett så visar det sig attde som ingår i studien verkar klara övergången mellan utbildning och arbetslivet bra. Dehar generellt sett låga nivåer av utbrändhet och är engagerade i sitt arbete de tre första åren.Vanligtvis är det just den övergången som resulterar i mycket oro och stress. Min forskningvisar att de tre största riskfaktorerna för att bli utbränd är om man upplever att förväntningarpå arbetslivet inte infrias, om man inte anser sig ha tillräckligt med kompetens för sitt arbetesamt om man har en dålig balans mellan arbetsliv och privatliv.Många i studien upplever att de inte har fått alla grundläggande kunskaper på utbildningen,exempelvis när det kommer till att göra prov, sätta betyg eller att ha kontakt med föräldrar så det finns utvecklingsområden för lärarutbildningen.

Vad överraskade dig?

– Jag hade förväntat mig att personerna i studien skulle må sämre än de faktiskt gjorde, settutifrån tidigare forskning. Så det var en positiv överraskning. Det fanns de som hade problemmen de flesta klarade sig bra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis arbetsgivare, studenter och lärare på lärarutbildningar.

Här hittar du länken till enkätundersökningen LÄST – Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete:

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev