Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Lärarkåren delad i synen på naturvetenskap

Publicerad:2022-09-22
Uppdaterad:2022-10-04
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Ola Nordqvist
Ola Nordqvist.
Ola Nordqvist

Född år 1970
Bor i Göteborg

Disputerade 2022-05-27
vid Göteborgs universitet

Avhandling

A landscape of values – a study of non-epistemic values in Swedish upper secondary science education

Lärarkåren är delad i två grupper när det gäller synen på om etik och moral ska inkluderas i undervisningen i naturvetenskap. En mindre grupp vill se en värderingsfri undervisning, visar Ola Nordqvists avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare och har undervisat i nästan 20 år i biologi och bioteknik. Som lärare upplevde jag att det som skapade extra engagemang och driv hos eleverna inte var det strikt naturvetenskapliga angreppssättet utan när frågorna kopplades till ett samhällsperspektiv. Ett exempel är genteknik, och missuppfattningar och farhågor om den. Det traditionella perspektivet i naturvetenskapliga ämnen är mer detaljorienterat och styrt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om värderingar inom ramen för biologiämnet, i en samhällelig kontext. En delstudie handlar om elevers attityder till genteknik. En annan delstudie handlar om lärares icke epistemologiska värderingar, alltså inneboende värderingar och hur dessa påverkar undervisningen. Den tredje delstudien undersöker vilken syn på ämnet som lärarutbildare, som är ämnesutbildare i biologi, har.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Frågan om i vilken utsträckning man ska inkludera etik och moral inom de naturvetenskapliga ämnena delar lärarkåren. En enkätstudie, med ett representativt urval biologilärare, visade att en större grupp lärare var övervägande positiva till detta. En mindre grupp ansåg däremot att naturvetenskapen ska presenteras som faktabaserad och värderingsfri. I den senare, skeptiska gruppen, fanns en överrepresentation av mer erfarna lärare.

Vad överraskade dig?

– Att det inte fanns en större samsyn mellan lärare om vad ska ingå i ämnet och att mer erfarna lärare var mer skeptiska till att inkludera frågor om etik och moral. Även det faktum att alla ämnesutbildare var eniga om att naturvetenskapen ska vara värderingsfri var överraskande. Delstudien med ämnesutbildare omfattade dock relativt få personer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, lärarutbildare och forskare. Det har visats i flera andra tidigare studier att elevers intresse för naturvetenskap ökar om man inkluderar mjuka värden. Den här studien handlar om hur vi utbildar lärare och hur aktiva lärare arbetar med frågorna. Studien arbetar med det som kallas samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, och är aktuellt även inom andra delar av naturvetenskapen, exempelvis hållbar utveckling och miljöfrågor.

Susanne Rydell

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev