Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Lärarstudenter behöver diskutera bedömning i engelskämnet

Publicerad:2022-11-10
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Anna-Marie Csöregh
Anna-Marie Csöregh.
Anna-Marie Csöregh

Född år 1967
Bor i Stockholm

Disputerade 2022-10-07
vid Stockholms universitet

Avhandling

Fairest of them all? Assessment identity development among Swedish student and novice teachers of English as a foreign language

Bedömning är ett komplext fenomen. Mer diskussion under utbildningen kan stärka studenterna genom att visa på olika möjliga val inför det kommande arbetet med bedömning och betygssättning av elevers prestationer, visar Anna-Marie Csöreghs avhandling. 

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat som grundskollärare i tjugo år varav de sista tio som ämneslärare på högstadiet. Det var turbulenta år runt 2011 vad gäller bedömning och många frågor väcktes både inom mig och mellan oss kollegor i arbetslag och ämneslag. Dessa frågor försöker jag fortfarande få svar på fast nu med en större överblick än då.

 Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om lärarstudenter och nyutexaminerade lärares uppfattningar och antaganden om bedömning i engelskämnet på mellanstadiet och hur dessa ändras över tid.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten stärker bilden av att bedömning är ett komplext fenomen där lärare balanserar utbildningssystemets krav på ansvarighet och nationell jämlikhet med den egna känslan för rättvisa och pedagogiskt ansvar för eleverna. Resultaten av denna balansakt blir olika för olika lärare i en bedömningssituation, vilket gör att man kan prata om olika bedömningsidentiteter hos lärare.

– Mina resultat belyser dessa olika bedömningsidentiteter och hur de är positionerade inom systemet i en modell. Även om verkligheten naturligtvis är mer flytande och komplex, blir olika bedömningsidentiteter synliggjorda och därmed kan de diskuteras öppet. Det betyder också att man kan se på de olika positionerna med acceptans och något som förekommer naturligt. På så vis kan lärare diskutera olika positioneringar utan att det innebär en direkt värdering av den egna bedömningspraktiken vilket i förlängningen kan möjliggöra en höjd medvetenhet och mer jämlik bedömning.

– Diskussionen om bedömningsidentiteter borde dessutom tas upp redan under utbildningen där den kan stärka studenterna genom att visa på olika möjliga val som kan göras inför det kommande arbetet med bedömning och betygssättning av elevers prestationer.

Vad överraskade dig?

– Att lärarstudenters kunskaper om bedömning i engelskämnet verkar vara så begränsad. Engelska är ju trots allt ett av tre kärnämnen. I de fall studenter anger att de fått kunskaper om bedömning inom specifika ämnesområden nämner de alltid matematik och svenska men nästan aldrig engelska.

Vem har nytta av dina resultat?

– Främst lärarutbildare samt blivande och verksamma lärare – även i andra ämnen än engelska – men alla som är intresserade av bedömning och identitet har något att hämta.

Susanne Rydell

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev