Lärarutbildning formad för den perfekta studenten

Existentiella frågor ges inte utrymme, vare sig på lärarutbildningen eller i skolan. Det visar Monica Vikner Stafbergs undersökning som forskat om lärares bildningsgångar.

Monica Vikner Stafberg
Monica Vikner Stafberg

Född 1963
Bor i Uppsala

Disputerade 2017-10-27
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Om lärarblivande: En livsvärldsfenomenologisk studie av bildningsgångar in i läraryrket

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärarutbildare i grunden och har alltid varit intresserad av vuxnas lärande. Inte minst för att den ofta har så stor betydelse på ett existentiellt plan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om nio lärares berättelser från tiden som lärarstudent och sedan åtta år senare när de arbetat som lärare/tagit examen från utbildningen. Materialet består till stor del av nio livsberättelser, där deltagarna fritt har fått berätta om sina tankar och funderingar kring det är att vara lärarstudent och senare om vad som hänt sen sist.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett av de viktiga resultaten visar att lärarutbildningen kan sägas vara normativ. Som student klarar man sig bäst om man är ung, frisk, ambitiös och utan ”problem”, som gör att man inte kan ägna all sin tid åt studierna.

– De historier jag fick berättat för mig, jag kallar dem ”secret storys”, vittnar dock om en annan verklighet: Lärarstudenter som har barn med särskilda behov, själva är sjuka eller har anhöriga som är det; deltagare som har ett liv som ”ibland kommer i vägen”. Sådana omständigheter ges inte utrymme för inom lärarutbildningen och flera av studenterna har det också väldigt tufft.

– De uppföljande intervjuerna, åtta år senare, visar att skolans arbetsmiljö inte heller har rum för existentiella frågor. Lärarna berättar om hur de för det mesta lämnas ensamma med sina frågor och funderingar, utan stöd av chefer eller kollegor. En deltagare beskriver arbetsmiljön på skolan som ”under all kritik” och väljer att byta jobb. En annan berättar om hur hon lämnas helt utan stöd från skolledningen när hon oförskyllt blir anmäld av en elev.

– Mina resultat visar att det finns ett antal alternativ till den normativa bildningsgången till läraryrket, alternativ som deltagarna i min studie relativt tydligt skissar. Ett exempel på ett sådant alternativ är den bildningsgång som inrymmer känslomässiga aspekter. Men det finns också positiva berättelser i mitt material där studenter hamnar på rätt ställe och stormtrivs som lärare och som gör skillnad.

Vad överraskade dig?

– Alla dessa tidigare oberättade historier. Händelser och känslor som i så stor grad präglat de här lärarnas bildningsgång.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla – från skolpolitiker till lärarutbildare, skolledare och lärare själva. Jag hoppas att resultaten kan bidra till en öppenhet för att deltagare i lärarutbildning och sin första tid i yrket väljer andra bildningsgånger än de som ”serveras” för dem och därmed ge plats för existentiella frågor i utbildning och skola.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-02-05 08:56 av andreas
Sidan uppdaterades 2018-02-12 08:14 av andreas


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogisk inriktning påverkar personalens arbetsmiljö.

Finska rektorer måste undervisa

För att jobba som rektor i Finland krävs förutom formell behörighet även att man bedriver viss klassundervisning. – Men mängden administration och praktiska vardagsuppgifter är förvånansvärt stor. Att få mer tid för pedagogiska diskussioner står högt på rektorernas önskelista, berättar Siv Saarukka som doktorerat på vad det innebär att vara skolledare i Finland.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet, som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

Chefen är ingen undergörare

Fundera över ditt ledarskap och var beredd till nytänkande. Det är budskapet i en av de två böcker som Peter Fowelin denna gång skriver om.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats