Låt eleverna bedöma sitt eget arbete

Anne Dragemark Oscarson

Född 1953
i Göteborg

Disputerade
2009-05-08
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Self-Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study at the Upper Secondary School Level

Hur blev du intresserad av ämnet?

- Jag är lärare i engelska och svenska, och har alltid blivit frustrerad i betygssamtalen med elever. Väldigt ofta förstår de inte varför de får ett visst betyg och jag kunde inte fatta varför de inte förstod. Det är ju inget som bara trillar ner från himlen.

Vad handlar avhandlingen om?

- Jag har undersökt hur elever kan bli bättre på att bedöma sin egen förmåga i engelska. Fyra klasser på yrkesförberedande gymnasieprogram fick läsa andra elevers texter och diskutera hur texterna hade betygsatts, utifrån kursmålen. Sedan fick de en egen skrivuppgift som de skulle utvärdera och betygsätta själva. Läraren rättade och gav kommentarer på texterna men satte inget betyg. Eleverna fick tid att skriva om, lämna in igen och göra en ny bedömning av om de uppnått kursmålen.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

- Eleverna blev bättre på att bedöma sig själva, genom att utvärdera sina insatser och arbeta med kursmålen. Det visar att läroplanens mål, om att elever ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, inte är orealistiskt. Men däremot måste de få träna. Det räcker inte att lägga fram betygskriterierna en gång i början av kursen och tro att eleverna ska komma ihåg dem. För att kunna ta ansvar för sitt lärande måste man kunna bedöma sig själv, då blir det till exempel tydligt vad man behöver lägga mest krut på. Det förbättrar inlärningen, helt enkelt.

- Dessutom är det ett bra komplement för lärarna när de sätter betyg, att titta på elevernas egna bedömningar.

Finns det inte en risk att den som kan tala för sig får bättre betyg om elevens omdöme av sig själv ska vägas in?

- Det är förstås inte meningen att eleverna ska sätta slutbetyg på sig själva. Däremot kan deras egna omdöme vara intressant för att ge läraren en mer rättvis helhetsbild. Men det viktigaste här är inte betyget, utan hur utvärderingen förbättrar inlärningen.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

- Ja, att eleverna var så insiktsfulla i intervjuerna, kring varför det är viktigt att kunna bedöma sin egen förmåga. Många sa sådant som att det är viktigt i arbetslivet och för ett livslångt lärande.

Vem har nytta av dina resultat?

- Alla, både lärare och elever, tycker jag.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

- Jag skulle vilja att man arbetade mycket mer medvetet med att få eleverna att förstå och medverka i bedömningsprocessen. Det ger en rättvisare bild av elevernas kunskap och inlärningen blir bättre när de förstår vad de behöver lägga tid på.

Sidan publicerades 2009-05-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 11:48 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer