Ledarskap formas i samförstånd med de som leds

Johan Bertlett

Född 1978
Disputerade 2011-01-21

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate: A Study of Congruence in the Behavior of Leaders and Followers

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Om man är intresserad av ledarskapsfrågor får man inte en komplett bild om maninte undersöker interaktionen mellan de som leder och de som blir ledda. Jag varintresserad av hur detta kan studeras.

Vad handlar avhandlingen om?

– I ledarskapsforskning är det vanliga att enbart studera hur chefen agerar. Men jag har undersökt både hur chefen och medarbetarna beter sig. Ungefär 200 personer har svarat på enkäter där de beskriver hur de agerar i olika situationer. Jag har utvecklat en modell där relationen mellan chefens och medarbetarnas perspektiv analyseras för att utläsa om de är samstämmiga eller om det finns diskrepans mellan perspektiven.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att jag undersökt ledarskapsperspektivet, medarbetarperspektivet ochinteraktionen mellan dem. Dels att alla tre variablerna korrelerar med resultatet. För attförstå arbetsklimatet kan inte en variabel uteslutas. Det spelar till exempel ingen rollhur duktig en chef är om medarbetarna inte kan sitt jobb. På alla arbetsplatser behöverman diskutera var ansvar och befogenheter ska ligga. Då kan ansvar och befogenheterdelegeras i arbetsgruppen och chefen kan få tid att ägna sig åt strategiska frågor iställetför att släcka bränder i det operativa arbetet. En annan slutsats är att det är viktigt attgöra en analys av behovet av utbildning innan ledarskapsutbildning köps in. Kanskeproblemet ligger hos medarbetarna och då hjälper det inte att skicka chefen på kurs.

Vad överraskade dig?

– Jag hade ju hypotesen att de tre variablerna skulle korrelera mot resultatet men jagblev väldigt glad att resultatet föll ut som det gjorde. Det visar att det finns fog för atttro att min modell och mitt sätt att studera den fungerar.

Vem har nytta av dina resultat?

– I alla branscher finns förhållandet chef medarbetare och hur man kan nå bättrerelationer genom samarbete och tydliga roller, angår både ledare och ledda.

Sidan publicerades 2011-08-25 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:06 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!