Ledarskap formas i samförstånd med de som leds

Johan Bertlett

Född 1978
Disputerade 2011-01-21

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate: A Study of Congruence in the Behavior of Leaders and Followers

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Om man är intresserad av ledarskapsfrågor får man inte en komplett bild om maninte undersöker interaktionen mellan de som leder och de som blir ledda. Jag varintresserad av hur detta kan studeras.

Vad handlar avhandlingen om?

– I ledarskapsforskning är det vanliga att enbart studera hur chefen agerar. Men jag har undersökt både hur chefen och medarbetarna beter sig. Ungefär 200 personer har svarat på enkäter där de beskriver hur de agerar i olika situationer. Jag har utvecklat en modell där relationen mellan chefens och medarbetarnas perspektiv analyseras för att utläsa om de är samstämmiga eller om det finns diskrepans mellan perspektiven.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att jag undersökt ledarskapsperspektivet, medarbetarperspektivet ochinteraktionen mellan dem. Dels att alla tre variablerna korrelerar med resultatet. För attförstå arbetsklimatet kan inte en variabel uteslutas. Det spelar till exempel ingen rollhur duktig en chef är om medarbetarna inte kan sitt jobb. På alla arbetsplatser behöverman diskutera var ansvar och befogenheter ska ligga. Då kan ansvar och befogenheterdelegeras i arbetsgruppen och chefen kan få tid att ägna sig åt strategiska frågor iställetför att släcka bränder i det operativa arbetet. En annan slutsats är att det är viktigt attgöra en analys av behovet av utbildning innan ledarskapsutbildning köps in. Kanskeproblemet ligger hos medarbetarna och då hjälper det inte att skicka chefen på kurs.

Vad överraskade dig?

– Jag hade ju hypotesen att de tre variablerna skulle korrelera mot resultatet men jagblev väldigt glad att resultatet föll ut som det gjorde. Det visar att det finns fog för atttro att min modell och mitt sätt att studera den fungerar.

Vem har nytta av dina resultat?

– I alla branscher finns förhållandet chef medarbetare och hur man kan nå bättrerelationer genom samarbete och tydliga roller, angår både ledare och ledda.

Sidan publicerades 2011-08-25 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:06 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

4,3 miljoner kronor till forskning om asylsökande ungdomar och hälsoundervisning i skolan

Hur kan skolan förbättra hälsoundervisningen för nyanlända ungdomar – en grupp där idén om hälsa kan upplevas som oklar och problematisk. Det ska Örebroforskaren Valeria Varea studera efter att ha fått 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Så kommer ni igång med drama och digitala verktyg

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.