Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Ledarskap formas i samförstånd med de som leds

Publicerad:2011-08-25
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Både chefens perspektiv och medarbetarnas perspektiv måste finnas med om man ska få ökad förståelse för arbetsklimatet.
– Målsättningen med min avhandling är att bidra till begreppsutvecklingen och metodutvecklingen när det gäller medarbetarskap, säger Johan Bertlett om sin avhandling ”An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate: A Study of Congruence in the Behavior of Leaders and Followers”.

Johan Bertlett

Född 1978
Disputerade 2011-01-21

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate: A Study of Congruence in the Behavior of Leaders and Followers

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Om man är intresserad av ledarskapsfrågor får man inte en komplett bild om maninte undersöker interaktionen mellan de som leder och de som blir ledda. Jag varintresserad av hur detta kan studeras.

Vad handlar avhandlingen om?

– I ledarskapsforskning är det vanliga att enbart studera hur chefen agerar. Men jag har undersökt både hur chefen och medarbetarna beter sig. Ungefär 200 personer har svarat på enkäter där de beskriver hur de agerar i olika situationer. Jag har utvecklat en modell där relationen mellan chefens och medarbetarnas perspektiv analyseras för att utläsa om de är samstämmiga eller om det finns diskrepans mellan perspektiven.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Dels att jag undersökt ledarskapsperspektivet, medarbetarperspektivet ochinteraktionen mellan dem. Dels att alla tre variablerna korrelerar med resultatet. För attförstå arbetsklimatet kan inte en variabel uteslutas. Det spelar till exempel ingen rollhur duktig en chef är om medarbetarna inte kan sitt jobb. På alla arbetsplatser behöverman diskutera var ansvar och befogenheter ska ligga. Då kan ansvar och befogenheterdelegeras i arbetsgruppen och chefen kan få tid att ägna sig åt strategiska frågor iställetför att släcka bränder i det operativa arbetet. En annan slutsats är att det är viktigt attgöra en analys av behovet av utbildning innan ledarskapsutbildning köps in. Kanskeproblemet ligger hos medarbetarna och då hjälper det inte att skicka chefen på kurs.

Vad överraskade dig?

– Jag hade ju hypotesen att de tre variablerna skulle korrelera mot resultatet men jagblev väldigt glad att resultatet föll ut som det gjorde. Det visar att det finns fog för atttro att min modell och mitt sätt att studera den fungerar.

Vem har nytta av dina resultat?

– I alla branscher finns förhållandet chef medarbetare och hur man kan nå bättrerelationer genom samarbete och tydliga roller, angår både ledare och ledda.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev