Hoppa till sidinnehåll
Fackligt

Ledarskap i förändring

Publicerad:2011-11-07
Uppdaterad:2012-03-26
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Ledarskap är ett begrepp som har fått en otrolig kraft när det kommer till att förklara vad som händer, säger Lucia Crevani som med sin avhandling ”Clearing for action: leadership as a relational phenomenon” vill bidra till en förändring av hur ledarskap tolkas.

Lucia Crevani

Född 1977
i Belgien

Disputerade
2011-06-01
vid KTH

Avhandling

Clearing for action: leadership as a relational phenomenon

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Förutom att det är ett begrepp med stark kraft är det kopplat till problematiska aspekter som hur maskulina ledarskapsidealen fortfarande är. En annan problematisk aspekt är att forskare har skapat en bild av ledarskap som något som utövas av en stark person, något som förenklar komplexa sociala förlopp drastiskt. Därför blir det verkligen viktigt att kritiskt analysera hur ledarskap konstrueras av oss forskare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om att utveckla en begreppsapparat för att prata och förstå ledarskap som ett socialt fenomen och därmed fokusera på det ledarskap som ”görs” i praktiken snarare än på abstrakta ideal och/eller individuella ledare. Detta tack vare en empirisk studie i vilken olika möten i två företag observeras, kompletterad av ett antal intervjuer. Genom att referera till olika teoretiska traditioner så visar jag hur det empiriska materialet kan tolkas på olika sätt och hur nyare bidrag inom ledarskap och organisationsteori, som ser verkligheten som i ständig förändring och som fokuserar på processer och praktiker, kan leda till att tolka ledarskap på ett annorlunda sätt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ledarskap kan ses som ett socialt åstadkommande som sker även i triviala interaktioner. Med andra ord, riktning i organiseringen produceras inte endast av heroiska inslag från formella ledare, men även av banala interaktioner i vilka andra människor deltar och i vilka ett begränsat handlingsutrymme kontinuerligt produceras. Till exempel genom att skapa och återskapa positioner (vad en person ska göra och hur en person förväntas vara) och ”issues” (frågor som skapar engagemang). En sådan konceptualisering kan också hjälpa praktiker att förstå vad som händer i möten, ibland utan att man riktigt är medveten om det eftersom interaktioner ofta är snabba och kan vara oreflekterade.

Vad överraskade dig?

– Hur mycket viktigt, även om banalt, arbete som ständigt pågår i olika samtal i organisationer. Också vilken skillnad som finns mellan den ideala bilden som de flesta bidrar till att reproducera när man ska beskriva sin egen organisation i ett formellt sammanhang och den dagliga verkligheten som är betydligt mer kaotiskt, paradoxalt och svår att styra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskare inom ledarskap som är intresserade av att utmana de gänga föreställningarna, studenter som vill lära sig mer om hur riktning i organiseringen skapas och praktiker som är intresserade av att reflektera över det som pågår i deras organisationer.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev