Ledarskap i förändring

Lucia Crevani

Född 1977
i Belgien

Disputerade
2011-06-01
vid KTH


AVHANDLING
Clearing for action: leadership as a relational phenomenon

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Förutom att det är ett begrepp med stark kraft är det kopplat till problematiska aspekter som hur maskulina ledarskapsidealen fortfarande är. En annan problematisk aspekt är att forskare har skapat en bild av ledarskap som något som utövas av en stark person, något som förenklar komplexa sociala förlopp drastiskt. Därför blir det verkligen viktigt att kritiskt analysera hur ledarskap konstrueras av oss forskare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om att utveckla en begreppsapparat för att prata och förstå ledarskap som ett socialt fenomen och därmed fokusera på det ledarskap som ”görs” i praktiken snarare än på abstrakta ideal och/eller individuella ledare. Detta tack vare en empirisk studie i vilken olika möten i två företag observeras, kompletterad av ett antal intervjuer. Genom att referera till olika teoretiska traditioner så visar jag hur det empiriska materialet kan tolkas på olika sätt och hur nyare bidrag inom ledarskap och organisationsteori, som ser verkligheten som i ständig förändring och som fokuserar på processer och praktiker, kan leda till att tolka ledarskap på ett annorlunda sätt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ledarskap kan ses som ett socialt åstadkommande som sker även i triviala interaktioner. Med andra ord, riktning i organiseringen produceras inte endast av heroiska inslag från formella ledare, men även av banala interaktioner i vilka andra människor deltar och i vilka ett begränsat handlingsutrymme kontinuerligt produceras. Till exempel genom att skapa och återskapa positioner (vad en person ska göra och hur en person förväntas vara) och ”issues” (frågor som skapar engagemang). En sådan konceptualisering kan också hjälpa praktiker att förstå vad som händer i möten, ibland utan att man riktigt är medveten om det eftersom interaktioner ofta är snabba och kan vara oreflekterade.

Vad överraskade dig?

– Hur mycket viktigt, även om banalt, arbete som ständigt pågår i olika samtal i organisationer. Också vilken skillnad som finns mellan den ideala bilden som de flesta bidrar till att reproducera när man ska beskriva sin egen organisation i ett formellt sammanhang och den dagliga verkligheten som är betydligt mer kaotiskt, paradoxalt och svår att styra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskare inom ledarskap som är intresserade av att utmana de gänga föreställningarna, studenter som vill lära sig mer om hur riktning i organiseringen skapas och praktiker som är intresserade av att reflektera över det som pågår i deras organisationer.

Sidan publicerades 2011-11-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:52 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer