Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Lite tid för dans i idrottslärarutbildningen

Publicerad:15 april
Uppdaterad:30 april
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Trots att dans är en obligatorisk aktivitet i idrottsämnet är det inte så vanligt förekommande i undervisningen. Christopher Engdahls forskning visar att brist på tid som avsatts för dans i idrottslärarutbildningen kan vara en anledning.

Christopher Engdahl.
Christopher Engdahl

Bor i Täby
Född år 1979

Disputerade 2024-03-01
vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Avhandling

Indetermination in creative dance. On creative dance teaching in physical education teacher education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat med dans och dansundervisning under många år, och har undervisat kreativ dans som idrottslärarutbildare sedan år 2017. Jag bjöds in till Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare för att undersöka frågor relaterade till min undervisningspraktik. Valet blev då att undersöka hur kreativ dans kan undervisas och upplevas i idrottslärarutbildningen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om hur kreativ dans kan undervisas och upplevas i svensk idrottslärarutbildning. Utbildningen spelar en avgörande roll för att ge framtida idrottslärare möjligheter att undervisa områden som de har erfarenhet av och som de känner sig bekanta med, men också områden som de har mindre erfarenhet av och som de känner sig obekanta med. Dansområdet, i synnerhet kreativ dans, är något idrottslärare och idrottslärarstudenter ofta är obekanta med. Dans är en obligatorisk aktivitet i läroplanen för idrottsämnet i Sverige, men dansundervisning är inte så vanligt förekommande i idrottsundervisningen i skolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen visar att idrottslärarutbildare i Sverige har specifika idéer om kreativ dans i undervisning. I syfte att låta studenterna utveckla egen erfarenhet av att dansa anser de att det är viktigt att undervisa idrottslärarstudenter på ett sätt så att studenterna själva upplever och utforskar expressiv dans, snarare än att förse dem med metoder att använda när de själva undervisar skolelever i idrott och hälsa.

– Kreativ dans är något som är nytt och obekant för många studenter när de börjar sin utbildning, vilket också genomsyrar undervisningen. Under lektionerna får studenterna utforska rörelser utan att det är tydligt vad deras utforskande ska resultera i vad gäller rörelser och rörelseuttryck. Detta kan exempelvis handla om att idrottslärarutbildare ger tid för improvisation. Lärarutbildare i studien uppger att det mesta de undervisar är nytt för studenterna och att uttrycka sig genom rörelse kan vara utmanande för dem. De konstaterar också att brist på tid som avsatts för dans i lärarutbildningen hämmar deras undervisning av kreativ dans.

– Avslutningsvis visar min avhandling olika sätt som undervisning kan uppmuntra idrottslärarstudenter att engagera sig i ett undervisningsområde som är obekant för dem.

Kreativ dans är något som är nytt och obekant för många studenter när de börjar sin utbildning, vilket också genomsyrar undervisningen.

Christopher Engdahl

Vad överraskade dig?

– En sak som överraskade mig var de djupgående reflektioner och den kunskap om kreativ dans i undervisning som idrottslärarutbildare i Sverige vittnar om, givet det lilla utrymme kreativ dans ges i undervisningen i idrottslärarutbildning och i skolan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Resultaten i min avhandling bidrar till en ökad förståelse av undervisning i kreativ dans i idrottsämnet. Resultaten används med fördel för att inspirera idrottslärarutbildare och idrottslärare med nya sätt att tänka kring och praktisera undervisning i dans.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev