Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Liten insats för att öka fysisk aktivitet hos unga

Publicerad:2016-06-30
Uppdaterad:2016-08-31
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Birna Baldursdottir

Född: 1964
på Island

Disputerade 2016-06-17
vid Göteborgs universitet

Avhandling

Physical activity and well-being among adolescents: A public health perspective

Den fysiska aktiviteten minskar hos unga världen över och endast tjugo procent kommer upp i den rekommenderade timmen fysisk aktivitet per dag. Birna Baldursdóttirs forskning visar att en insats som består av ett kort utbildningstillfälle och låta ungdomar använda stegräknare kan få dem att röra på sig i högre utsträckning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit fysiskt aktiv och har själv kunnat märka de positiva effekterna, både på den fysiska och den psykiska hälsan, som man får av fysisk aktivitet. Det har kommit många rapporter som visar på minskad fysiskt aktivitet hos ungdomar runt om i världen. Rapporterna visar att endast tjugo procent av ungdomarna i tretton till femton års ålder kommer upp till de rekommenderade aktivitetsnivåerna på sextio minuters fysisk aktivitet med moderat intensitet per dag. Jag har själv tre döttrar, och mot bakgrund av alla dessa rapporter har jag velat bidra med kunskap till det här området, och inte minst försöka komma fram till en lösning på hur man kan öka den fysiska aktiviteten bland ungdomar.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt åldersrelaterade skillnader i både fysisk aktivitet och depressiva symptom hos isländska ungdomar i åldrarna tio till nitton år. Jag kunde se att de största skillnaderna, både när det gäller fysisk aktivitet och depressiva symptom, fanns hos unga i femton till sexton års ålder. Därför gjorde jag en insats för femton till sextonåriga tonåringar med syfte att öka deras fysiska aktivitet och förbättra deras välbefinnande. Insatsen bestod av ett kort och motiverande utbildningstillfälle där jag berättade om den positiva effekten av fysisk aktivitet, på både det fysiska och psykiska välbefinnandet och på hjärnans utveckling och akademiska färdigheter. Ungdomarna fick även dagböcker och stegräknare som de skulle ha på sig i tre veckor.

– Fokus låg på fysisk aktivitet med moderat intensitet, som exempelvis raska promenader och att ta trapporna i stället för att åka hiss. Innan ungdomarna startade fick de svara på frågor om bland annat fysisk aktivitet, välmående och sömn.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mina resultat visar att det sker en åldersrelaterad minskning av fysisk aktivitet och samtidigt en ökning av depressiva symptom i åldrarna tio till nitton år. Minskningen är särskilt tydlig i vid femton till sexton års ålder. Men mina resultat visar också att en enkel insats med ett kort och motiverande undervisningstillfälle och stegräknare kan öka den fysiska aktiviteten hos den här åldersgruppen. Ett annat intressant resultat är att samtidigt som den fysiska aktiviteten ökade bland deltagarna så blev också deras sömnkvalitet bättre. De ungdomar som använde stegräknare somnade snabbare på kvällen än de som inte hade fått använda stegräknare. Den här insatsen är enkel att genomföra och skulle kunna införas i skolans läroplaner – därför är mina resultat viktiga på folkhälsonivå.

Vad överraskade dig?

– Det mest överraskande var att en så pass enkel insats, med ett femton minuters utbildningstillfälle och stegräknare, under en så kort period som tre veckor kunde ha så stort inflytande på både fysisk aktivitet och välmående.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror att många kan ha nytta av mina resultat – forskare, lärare, skolan och föräldrar och inte minst de unga själva. Vi måste prata om hur viktigt det är med fysiskt aktivitet, och speciellt hur viktigt det är att få in fysisk aktivitet i vardagen. Vi behöver inte nödvändigtvis gå till gymmet eller delta i gruppträning. En promenad med moderat intensitet kan räcka, och man kan samla ihop tiominuters perioder av fysisk aktivitet tills man kommer upp till de sextio minuter per dag som är rekommendationen för unga upp till arton år. För personer över arton år är rekommendationen trettio minuter. Jag tror att många vill vara aktiva men de tror att det behövs en större insats för att det ska löna sig. Men varje steg räknas och att gå från en stillasittande livsstil till att vara aktiv med moderat intensitet har faktiskt en enorm inverkan på vår hälsa.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev