Livsförståelsearbete hjälper elev förstå sig själv

Ingalill Stefansson

Född 1951
i Söderhamn

Disputerade
2011-04-29

vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i särskolan, särvux och inom omsorgsverksamheter under hela mitt yrkesliv. Jag har sett att både barn och vuxna hittar sig själva och sin plats i världen när de får vara med och bestämma själva vad de ska använda sin skoltid till.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om livsförståelsearbete i särskolan. Jag har analyserat olika begrepp från existensfilosofer som säger något om livsförståelsearbetet och illustrerat med berättelser ochelevteckningar från praktiker där elever ägnar sig åt livsförståelsearbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven ska ha möjlighet att arbetamed sin livsförståelse. Läraren har att välja ett efterföljande eller styrande förhållningssätt.Mitt bidrag är en begreppsapparat som gör att det går att tala om det här arbetet som tycksvara så viktigt för barn och vuxna vars liv inte fallit på plats. Att kunna tala om och förstålivsförståelsearbetet kan hjälpa läraren vid valet av förhållningssätt.

Vad överraskade dig?

– Jag såg att barnen och de vuxna tyckte att det var så viktigt att få bestämma själva, de vill förstå sig själva och komma till rätta med livet. Detta överraskade innan jag började min studie och var drivkraften till att försöka förstå vad det här arbetet rör sig om.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolledare och lärare i alla skolformer, samt chefer och personal inom socialaomsorgsverksamheter. Det är inte bara i skolan som man arbetar med livet.

Sidan publicerades 2011-09-05 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:33 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

4,3 miljoner kronor till forskning om asylsökande ungdomar och hälsoundervisning i skolan

Hur kan skolan förbättra hälsoundervisningen för nyanlända ungdomar – en grupp där idén om hälsa kan upplevas som oklar och problematisk. Det ska Örebroforskaren Valeria Varea studera efter att ha fått 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Så kommer ni igång med drama och digitala verktyg

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.