Livsförståelsearbete hjälper elev förstå sig själv

Ingalill Stefansson

Född 1951
i Söderhamn

Disputerade
2011-04-29

vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i särskolan, särvux och inom omsorgsverksamheter under hela mitt yrkesliv. Jag har sett att både barn och vuxna hittar sig själva och sin plats i världen när de får vara med och bestämma själva vad de ska använda sin skoltid till.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om livsförståelsearbete i särskolan. Jag har analyserat olika begrepp från existensfilosofer som säger något om livsförståelsearbetet och illustrerat med berättelser ochelevteckningar från praktiker där elever ägnar sig åt livsförståelsearbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven ska ha möjlighet att arbetamed sin livsförståelse. Läraren har att välja ett efterföljande eller styrande förhållningssätt.Mitt bidrag är en begreppsapparat som gör att det går att tala om det här arbetet som tycksvara så viktigt för barn och vuxna vars liv inte fallit på plats. Att kunna tala om och förstålivsförståelsearbetet kan hjälpa läraren vid valet av förhållningssätt.

Vad överraskade dig?

– Jag såg att barnen och de vuxna tyckte att det var så viktigt att få bestämma själva, de vill förstå sig själva och komma till rätta med livet. Detta överraskade innan jag började min studie och var drivkraften till att försöka förstå vad det här arbetet rör sig om.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolledare och lärare i alla skolformer, samt chefer och personal inom socialaomsorgsverksamheter. Det är inte bara i skolan som man arbetar med livet.

Sidan publicerades 2011-09-05 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:33 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer