Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Livsförståelsearbete hjälper elev förstå sig själv

Publicerad:2011-09-05
Uppdaterad:2012-03-22
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Jag hoppas att fokus vidgas när det gäller hur man ser på elever i behov av särskilt stöd i skolan, säger Ingalill Stefansson som har disputerat med avhandlingen Världens opålitlighet:Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan . Hon menar att elever behöver arbeta med sin livsförståelse. Inflytande och delaktighet i samhället är lagstadgade rättigheter som inte med självklarhet i praktiken gäller för dem som har bristande förståelse av sig själva ochvärlden.

Ingalill Stefansson

Född 1951
i Söderhamn

Disputerade
2011-04-29

vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i särskolan, särvux och inom omsorgsverksamheter under hela mitt yrkesliv. Jag har sett att både barn och vuxna hittar sig själva och sin plats i världen när de får vara med och bestämma själva vad de ska använda sin skoltid till.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om livsförståelsearbete i särskolan. Jag har analyserat olika begrepp från existensfilosofer som säger något om livsförståelsearbetet och illustrerat med berättelser ochelevteckningar från praktiker där elever ägnar sig åt livsförståelsearbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven ska ha möjlighet att arbetamed sin livsförståelse. Läraren har att välja ett efterföljande eller styrande förhållningssätt.Mitt bidrag är en begreppsapparat som gör att det går att tala om det här arbetet som tycksvara så viktigt för barn och vuxna vars liv inte fallit på plats. Att kunna tala om och förstålivsförståelsearbetet kan hjälpa läraren vid valet av förhållningssätt.

Vad överraskade dig?

– Jag såg att barnen och de vuxna tyckte att det var så viktigt att få bestämma själva, de vill förstå sig själva och komma till rätta med livet. Detta överraskade innan jag började min studie och var drivkraften till att försöka förstå vad det här arbetet rör sig om.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolledare och lärare i alla skolformer, samt chefer och personal inom socialaomsorgsverksamheter. Det är inte bara i skolan som man arbetar med livet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev