Livsförståelsearbete hjälper elev förstå sig själv

Ingalill Stefansson

Född 1951
i Söderhamn

Disputerade
2011-04-29

vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i särskolan, särvux och inom omsorgsverksamheter under hela mitt yrkesliv. Jag har sett att både barn och vuxna hittar sig själva och sin plats i världen när de får vara med och bestämma själva vad de ska använda sin skoltid till.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om livsförståelsearbete i särskolan. Jag har analyserat olika begrepp från existensfilosofer som säger något om livsförståelsearbetet och illustrerat med berättelser ochelevteckningar från praktiker där elever ägnar sig åt livsförståelsearbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven ska ha möjlighet att arbetamed sin livsförståelse. Läraren har att välja ett efterföljande eller styrande förhållningssätt.Mitt bidrag är en begreppsapparat som gör att det går att tala om det här arbetet som tycksvara så viktigt för barn och vuxna vars liv inte fallit på plats. Att kunna tala om och förstålivsförståelsearbetet kan hjälpa läraren vid valet av förhållningssätt.

Vad överraskade dig?

– Jag såg att barnen och de vuxna tyckte att det var så viktigt att få bestämma själva, de vill förstå sig själva och komma till rätta med livet. Detta överraskade innan jag började min studie och var drivkraften till att försöka förstå vad det här arbetet rör sig om.

Vem har nytta av dina resultat?

– Skolledare och lärare i alla skolformer, samt chefer och personal inom socialaomsorgsverksamheter. Det är inte bara i skolan som man arbetar med livet.

Sidan publicerades 2011-09-05 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:33 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga i dag. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp.

Vissa skolor i utsatta områden lyckas – ny forskning tar reda på varför

Skolsegregationen i Stockholm är stor och elever i utsatta områden presterar ofta lägre än genomsnittet. Men vissa skolor sticker ut med bättre resultat. Forskare vid Stockholms universitet ska nu ta reda på varför elever vid just de skolorna lyckas bättre.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer