Hoppa till sidinnehåll
Filosofi

Livsfrågor – ett oklart begrepp

Publicerad:2010-02-03
Uppdaterad:2012-04-12
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Begreppet livsfrågor, som är centralt i religionskunskapen och i ämnets didaktik, är förvånande vagt. Inte ens kursplanerna ger tydliga definitioner. Det konstaterar lärarutbildaren Björn Falkevall, som disputerar med avhandlingen Livsfrågor och religionskunskap En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik.

Björn Falkevall

Född 1953
i Motala

Disputerade
2010-02-12

vid Stockholms universitet med avhandlingen:

Avhandling

Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som religionslärarutbildare i 20 år och kände att jag ville begripa vad andra människor, inom samma område som jag själv, höll på med. Sedan snävades det in till att handla om begreppet livsfrågor: vad menar andra när de talar om livsfrågor?

Vad handlar avhandlingen om?

– Den lyfter upp vagheten i begreppet livsfrågor, som är ett centralt begrepp i religionskunskapsdidaktiken. Tanken bakom att lyfta upp detta är att visa på olika betydelser, för att det ska bli möjligt att ta ställning till på vilket sätt man som enskild använder begreppet i kunskap om de många variationer som finns. Min tes är att den medvetenheten är viktig för professionsutvecklingen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att begreppet livsfrågor är så vagt, så vagt. Oerhört användbart, kan man också säga. Det är i och för sig inget problem, bara man är medveten om att det är så.

Vad överraskade dig?

– Den stora överraskningen var att vi lärarutbildare menar så förfärligt olika saker när vi talar om livsfrågor.
– Jag blev också förvånad över att kursplanerna var så enormt otydliga, så tolkningsbara.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker mig att det är bra för lärarstuderande att bli medvetna om begreppets olika tolkningsmöjligheter. Som lärare bör man kunna göra sitt val och kommunicera det. Ett förgivettagande, som är implicit, kan bli ett explicit val. Jag tror att det är viktigt i en profession.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev