Hoppa till sidinnehåll
Filosofi

Livsfrågor – ett oklart begrepp

Publicerad:2010-02-03
Uppdaterad:2012-04-12
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Begreppet livsfrågor, som är centralt i religionskunskapen och i ämnets didaktik, är förvånande vagt. Inte ens kursplanerna ger tydliga definitioner. Det konstaterar lärarutbildaren Björn Falkevall, som disputerar med avhandlingen Livsfrågor och religionskunskap En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik.

Björn Falkevall

Född 1953
i Motala

Disputerade
2010-02-12

vid Stockholms universitet med avhandlingen:

Avhandling

Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som religionslärarutbildare i 20 år och kände att jag ville begripa vad andra människor, inom samma område som jag själv, höll på med. Sedan snävades det in till att handla om begreppet livsfrågor: vad menar andra när de talar om livsfrågor?

Vad handlar avhandlingen om?

– Den lyfter upp vagheten i begreppet livsfrågor, som är ett centralt begrepp i religionskunskapsdidaktiken. Tanken bakom att lyfta upp detta är att visa på olika betydelser, för att det ska bli möjligt att ta ställning till på vilket sätt man som enskild använder begreppet i kunskap om de många variationer som finns. Min tes är att den medvetenheten är viktig för professionsutvecklingen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att begreppet livsfrågor är så vagt, så vagt. Oerhört användbart, kan man också säga. Det är i och för sig inget problem, bara man är medveten om att det är så.

Vad överraskade dig?

– Den stora överraskningen var att vi lärarutbildare menar så förfärligt olika saker när vi talar om livsfrågor.
– Jag blev också förvånad över att kursplanerna var så enormt otydliga, så tolkningsbara.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker mig att det är bra för lärarstuderande att bli medvetna om begreppets olika tolkningsmöjligheter. Som lärare bör man kunna göra sitt val och kommunicera det. Ett förgivettagande, som är implicit, kan bli ett explicit val. Jag tror att det är viktigt i en profession.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev