Livsfrågor – ett oklart begrepp

Björn Falkevall

Född 1953
i Motala

Disputerade
2010-02-12

vid Stockholms universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som religionslärarutbildare i 20 år och kände att jag ville begripa vad andra människor, inom samma område som jag själv, höll på med. Sedan snävades det in till att handla om begreppet livsfrågor: vad menar andra när de talar om livsfrågor?

Vad handlar avhandlingen om?

– Den lyfter upp vagheten i begreppet livsfrågor, som är ett centralt begrepp i religionskunskapsdidaktiken. Tanken bakom att lyfta upp detta är att visa på olika betydelser, för att det ska bli möjligt att ta ställning till på vilket sätt man som enskild använder begreppet i kunskap om de många variationer som finns. Min tes är att den medvetenheten är viktig för professionsutvecklingen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att begreppet livsfrågor är så vagt, så vagt. Oerhört användbart, kan man också säga. Det är i och för sig inget problem, bara man är medveten om att det är så.

Vad överraskade dig?

– Den stora överraskningen var att vi lärarutbildare menar så förfärligt olika saker när vi talar om livsfrågor.
– Jag blev också förvånad över att kursplanerna var så enormt otydliga, så tolkningsbara.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tänker mig att det är bra för lärarstuderande att bli medvetna om begreppets olika tolkningsmöjligheter. Som lärare bör man kunna göra sitt val och kommunicera det. Ett förgivettagande, som är implicit, kan bli ett explicit val. Jag tror att det är viktigt i en profession.

Sidan publicerades 2010-02-03 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 09:58 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer