Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Förskollärare och barn har olika uppfattning om målstyrda dokumentationsaktiviteter i förskolan. Pedagogerna är målinriktade och barnen mer spontana, men barnen anpassar sig till det som förväntas av dem, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare och specialpedagog i botten och har arbetat i förskolan som specialpedagog sedan år 2007. Förskolan har blivit mer och mer skolförberedande med ett ökat fokus på dokumentation av barns utveckling och lärande, och utvärdering av verksamheten. Jag blev intresserad av vad som sker i mötet mellan förskollärare och barn i samband med olika dokumentationsaktiviteter och ville titta närmare på interaktionen i de situationerna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om interaktion och emotioners funktion i interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade dokumentationsaktiviteter. Jag har varit ute på förskolor och filmat situationer när det förekom någon form av dokumentation och interaktion. I delstudie 1 fick det verbala större utrymme, och i delstudie 2 fokuserade jag mer på det icke-verbala.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Interaktion är väldigt komplext och pedagogerna och barnen gav situationerna som jag analyserade lite olika betydelse. Förskollärarna var resultat- och målinriktade i aktiviteterna och barnen mer spontant styrda och föränderliga, men anpassade sig till förskollärarnas definition av aktiviteterna.

– Jag kunde också se att det förekom något som jag kallar för som-om-praktik, där barnen ofta gjorde något annat än det var tänkt. Pedagogerna ställde frågor till barnet i riktning mot det som var planerat och dokumenterade sedan att barnet har gjort det som var tänkt. Barnet går med på pedagogernas definition, även om han eller hon initialt säger sig ha gjort något annat. Det var intressant att se hur barn anpassar sig till det förväntade. De här icke-verbala emotionsuttrycken som jag har tittat på har en viktig funktion i den här anpassningen. Det handlar om blickar, huvudrörelser, ögonrörelser eller upprepat tal och mumlande, som är väldigt svårt att upptäcka. När det är mycket fokus på att man ska komma fram till en gemensam förståelse i en dokumentationsaktivitet är det lätt att missa att barnet kanske har sett osäkert ut, eller inte riktigt är med på noterna och bara säger ja för att anpassa sig och leva upp till förväntningarna.

– Barnen har inga mål att uppnå i förskolan, men det finns ändå någon form av mål med olika aktiviteter. Det är en balansgång mellan den skolförberedande kontexten i relation till det sociala omsorgsuppdraget som förskolan också har, som förskollärare har att förhålla sig till. Forskning visar att relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande. Men den här interaktionen och det sociala samspelet tas för givet. Förskollärare får fortbildning i många områden, men just den här interaktionen som är så sårbar och komplex lämnas mer åt förskollärarna själva. Jag tycker att man borde lyfta upp det mer på agendan.

Vad överraskade dig?

– Vilken betydelse de här icke-verbala uttrycken har i de relationsskapande processerna, och hur svåra de är att upptäcka i pågående interaktion. Det är viktigt att man blir varse vad de olika emotionsuttrycken signalerar. Det överraskade mig också hur komplicerad den här interaktionen är. Att upprätthålla och etablera de sociala banden är en oerhört komplex process, som ofta tas för given.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förskollärare, skolledare, skolhuvudmän och förskollärarutbildningen, som kan ta del av hur de här relationsskapande processerna går till. Både förskollärare och förskollärarutbildningen kan ha användning av de teoretiska begreppen för att hitta ett språk för vad som händer i interaktion. De kan ge pedagogerna någon form av emotionskompass att använda i samspelens snåriga terräng.

Av Åsa Lasson

Sidan publicerades 2023-03-16 16:01 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

En ny läroplanstradition i förskolan tar form

Förskollärarna har accepterat undervisningsbegreppets intåg i förskolan, vilket tycks ha gynnat tillkomsten av en ny lekdidaktisk läroplanstradition. Det konstaterar forskaren Benita Berg i sin avhandling.

Snabba barn får mest plats i konstruktionsaktiviteter på förskolan

Kvicka och initiativrika barn får mest plats när det byggs och konstrueras på förskolan. Det visar Johan Boström som har undersökt konstruktionsaktiviteter i relation till teknik och genus.

TEMA: Att möta förskolebarn som flytt Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-föreläsningar för dig som vill lära dig mer om förskolans roll för barn som flytt från sina hemländer. Förskolans personal har med sina olika kompetenser en viktig roll för dessa barn, och kan utgöra en skyddsfaktor. Föreläsningarna är av intresse för alla som arbetar i förskolan. Boka din plats idag till lägsta pris!

TEMA: Utsatta barn i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Utsatta barn i förskolan. Titta när det passar dig under en sexveckorsperiod.

TEMA: Digitala verktyg i förskolan Webbkonferens

Ta del av en digital föreläsning för dig som arbetar i förskola och vill veta mer om att arbeta med digitala verktyg. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Språkstörning och talängslan i förskolan. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens årliga konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 8–9 november eller via webbkonferensen 16 november–7 december. Boka din plats till lägsta pris idag!

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Välj att delta på plats i Stockholm 8-9 november, eller via webbkonferensen 16 november-7 december.

TEMA: Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan. Titta när det passar dig under en sexveckorsperiod, ensam eller tillsammans med kollegor.

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Välkommen!

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer