Manlighet viktigare än betyg i byggutbildningen

Ingrid Berglund

Född 1954
i Skellefteå

Disputerade
2009-10-23
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Byggarbetsplatsen som skola

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Genom min bakgrund som elektriker, yrkeslärare och lärarutbildare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt ett antal elever på byggprogrammets husbyggnads- och måleriinriktning i skolan samt på deras arbetsplatsförlagda utbildning. Avhandlingen handlar i stort om vad eleverna har möjlighet att lära sig i skolan och på arbetsplatserna och hur eleverna formas mot byggyrket.

Vad är de viktigaste slutsatser?

– Ett är att byggbranschens lärlingssystem och dess villkor är styrande för gymnasieutbildningen. Gymnasiet ses som en integrerad del i lärlingsutbildningen och branschen kräver specifika kurssammansättningar för att eleverna ska bli anställningsbara. Det medför att gymnasieutbildningen kan bli väldigt smal, vilket strider mot intentionen om en bred gymnasieutbildning med stora valmöjligheter. Vad som tydligt framkom var också betygens låga status. Utbildningen kräver enbart godkänt i byggämnena samt tre av kärnämnena. På praktikarbetsplatserna fick eleverna veta att de aldrig skulle behöva visa betyg, förmågan att arbeta var det som räknades. Det här påverkar förstås eleverna och deras studieresultat. De historiska yrkestraditionerna värderas däremot högt. Eleverna formas till byggbranschens villkor med lagarbete, lojalitet och en tydlig manlighetsnorm. Som en lärare uttryckte det: byggnadsarbetare är de kraftiga killarna, de tuffa killarna .

Hittade du något under arbetets gång som överraskade dig?

– Ja, att eleverna inte fick använda ritningar när de byggde saker i skolan. Eleverna byggde ett helt hus utan att använda ritningar, de instruerades enbart muntligt av läraren. Detta trots att eleverna själva hade begärt att få ta del av ritningarna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Byggbranschen, lärare, lärarutbildare och de som utformar yrkesutbildningen.

Sidan publicerades 2009-10-29 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 08:52 av


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats