Manlighet viktigare än betyg i byggutbildningen

Ingrid Berglund

Född 1954
i Skellefteå

Disputerade
2009-10-23
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Byggarbetsplatsen som skola

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Genom min bakgrund som elektriker, yrkeslärare och lärarutbildare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt ett antal elever på byggprogrammets husbyggnads- och måleriinriktning i skolan samt på deras arbetsplatsförlagda utbildning. Avhandlingen handlar i stort om vad eleverna har möjlighet att lära sig i skolan och på arbetsplatserna och hur eleverna formas mot byggyrket.

Vad är de viktigaste slutsatser?

– Ett är att byggbranschens lärlingssystem och dess villkor är styrande för gymnasieutbildningen. Gymnasiet ses som en integrerad del i lärlingsutbildningen och branschen kräver specifika kurssammansättningar för att eleverna ska bli anställningsbara. Det medför att gymnasieutbildningen kan bli väldigt smal, vilket strider mot intentionen om en bred gymnasieutbildning med stora valmöjligheter. Vad som tydligt framkom var också betygens låga status. Utbildningen kräver enbart godkänt i byggämnena samt tre av kärnämnena. På praktikarbetsplatserna fick eleverna veta att de aldrig skulle behöva visa betyg, förmågan att arbeta var det som räknades. Det här påverkar förstås eleverna och deras studieresultat. De historiska yrkestraditionerna värderas däremot högt. Eleverna formas till byggbranschens villkor med lagarbete, lojalitet och en tydlig manlighetsnorm. Som en lärare uttryckte det: byggnadsarbetare är de kraftiga killarna, de tuffa killarna .

Hittade du något under arbetets gång som överraskade dig?

– Ja, att eleverna inte fick använda ritningar när de byggde saker i skolan. Eleverna byggde ett helt hus utan att använda ritningar, de instruerades enbart muntligt av läraren. Detta trots att eleverna själva hade begärt att få ta del av ritningarna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Byggbranschen, lärare, lärarutbildare och de som utformar yrkesutbildningen.

Sidan publicerades 2009-10-29 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 08:52 av


Konferenser
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats