Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Matematik på nya sätt ökar självförtroendet

Publicerad:2010-06-22
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

För många lärarstudenter skapar matematik rädsla och oro. Genom att arbeta med matematik på nya sätt får de både en ny syn på ämnet och på sig själva. Det visar Anna Palmer i sin avhandling, Att bli matematisk. Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna.

Författare

Anna Palmer

Född 1968
i Huddinge

Disputerade
2010-06-11

vid Stockholms universitet med avhandlingen:

Avhandling

Att bli matematisk. Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Dels för att jag under en fortbildning såg hur estetiska uttrycksformer kunde användas i matematikundervisningen. Men också att jag på lärarutbildningen mötte studenter som var väldigt negativt inställda till matematik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Utifrån kursen Utforskandets pedagogik dialog Reggio Emilia, har jag följt lärarstudenter för de yngre åldrarna under deras matematikundervisning. Jag har själv arbetat som lärare på kursen och har forskat på min egen undervisning. Avhandlingen bygger på processrapporter, minnesberättelser och pedagogisk dokumentation. Syftet har varit att undersöka hur matematisk och könsrelaterad subjektivitet hos studenter tar sig uttryck, formuleras och omskapas i olika situationer under utbildningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det inte räcker att enbart öka mängden matematik på utbildningen för att öka kompetensen hos lärare för de yngre åldrarna. Man måste dessutom integrera ett genusperspektiv och arbeta med normer och föreställningar kring ämnet. Jag har också sett att studenterna omformulerat sin syn på sig själva och sin yrkesroll när lärandet i matematik har integrerat dans, musik och bild.

Vad överraskade dig?

– Dels att så många studenter initialt hade en negativ och traditionell inställning till ämnet. De tänkte inte på sig själva som särskilt matematiska. Men också att så många förändrade synen på sig själva och på matematik under kursens gång.

Vem har nytta av dina resultat?

– Andra forskare, och lärarutbildningen där resultaten kanske kan bidra till att man planerar och genomför matematikundervisningen på alternativa sätt. Men även verksamma lärare och lärare som fortbildar sig. Kanske kan resultaten också bli ett inlägg i den politiska debatten.

Intervju
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Trygga talare i svenska

Kursledare Klara Härgestam ger dig i denna kurs effektiva verktyg och konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och gör dem trygga i sig själva vid muntliga presentationer. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.
Mer info
Åk 7–Gy
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev