Hoppa till sidinnehåll
Bubblare

Matematiska diskussioner utmanar lärare

Publicerad:2016-01-22
Uppdaterad:2016-05-25
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Maria Larsson

Född 1975
i Norrköping

Disputerade 2015-12-11
vid Mälardalens högskola

Avhandling

Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom: Theorizing challenges and support for teachers

Problemlösning och matematiska diskussioner utifrån elevernas sätt att tänka är en utmaning för lärare. Maria Larsson har vidareutvecklat en metod som kan ge lärare ökat stöd.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Problemlösning och undervisning har intresserat mig länge. Några år efter att jag arbetat som lärare skrev jag boken ”32 rika problem i matematik” som handlar om hur man kan hjälpa elever att förstå matematiken genom att utgå från elevernas olika sätt att tänka. För lärare är det en stor utmaning att jobba med problemlösningsundervisning och att få till en matematiskt intressant diskussion.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om lärarens roll i att planera och leda helklassdiskussioner utifrån elevernas olika sätt att tänka kring matematiska problem. Jag har utgått från en modell med fem praktiker som tagits fram av Stein, Smith och kollegor. Den bygger på fem steg som ska skapa en matematiskt givande diskussion kring problemlösning: Att försöka förutse hur eleverna troligen tänker kring ett visst matematiskt problem, att överblicka hur de faktiskt tänker, att välja ut vilka lösningar som ska diskuteras i helklass, att organisera i vilken ordning det ska ske och slutligen att koppla ihop elevernas lösningar med varandra och med centrala idéer i matematiken.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har kommit med förslag på hur modellen med fem praktiker kan utvecklas vidare för att bli ännu mer användbar för lärare. Det handlar om att ge lärare ett ökat stöd för att skapa en argumenterande klassrumskultur där eleverna ställer frågor, argumenterar och hjälper varandra att förstå.

Vad överraskade dig?

– Att vissa lärarhandlingar kan vara så kraftfulla för att skapa en diskussion där eleverna bygger vidare på varandras idéer. Till exempel om läraren inte bara frågar hur de elever som gjort lösningen som diskuteras tänkt, utan även frågar andra elever i klassen hur de tror att de som gjort lösningen kan ha tänkt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som undervisar i matematik samt blivande lärare. Min förhoppning är att fördjupa tankarna kring hur lärare kan använda elevernas olika sätt att tänka för att få en givande diskussion. Genom att förutse elevers lösningar blir det lättare att hantera det som händer under lektionen och leda diskussionen. Lärare blir skickligare på att leda matematiska diskussioner över tid. De lär sig att se mer och även att se fler nyanser.

Annika Larsson Sjöberg

Foto: Anna Helfridsson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev