Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Matkrock på hem- och konsumentkunskapen

Publicerad:2014-05-27
Uppdaterad:2017-10-25
John Miller
Skribent:John Miller
Karin Höijer
Karin Höijer

Född 1971
i Uppsala

Disputerade 2013- 09 20
vid Uppsala universitet

Avhandling

Contested Food. The Construction of Home and Consumer Studies as a Cultural Space

Har elever och lärare samma bild av hem- och konsumentkunskap? Nej. Enligt Höijers avhandling krockar elever och lärare med varandra, vilket riskerar att göra ämnet till enbart en skolprodukt och inte något som har med det egna livet att göra.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har bakgrund som etnolog och när jag sedan utbildade mig till hem – och konsumentkunskapslärare, hkk-lärare, började jag fundera en hel del på själva meningsskapandet i ämnet, det vill säga hur gör vi maten meningsfull, vad betyder mat?

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag ville ta reda på vad mat betydde för lärare och elever inom hkk, och undersöka hur man gör mat meningsfull. Jag ville också se på vilket sätt klassrummet spelade roll, och då har jag definierat klassrummet inte bara som en fysisk lokal utan utifrån alla de relationer vi skapar utifrån ämnet, att vi exempelvis för in relationer från hemmet in i klassrummet.

– Jag har varit på två olika skolor och gjort klassrumsobservationer i femman, sjuan, åttan och nian och intervjuat elever och lärare.

Vad var de viktigaste resultaten?

– Lärare och elever hade helt olika utgångspunkter när det gäller meningsskapande. Lärarna utgick från styrdokument och traditioner inom ämnet, eleverna från sin personliga erfarenhet av mat i hemmet. Här uppstår en krock. Lärarna fångar inte upp elevernas sätt att referera till mat, som exempelvis när en elev som står och rör i en sås och säger att så här gör alltid morfar så möts det med tystnad.

– Lärarna tar inte avstamp i elevernas personliga erfarenheter och det blir svårt för eleverna att relatera undervisningen till sin egen vardag. Ämnet, som intresserar så många, riskerar att bli enbart en skolprodukt och inget man tar med sig ut i livet.

Vad överraskade dig?

– Det starka inslaget av folkhälsouppdrag, att lärarna så starkt ser sig själv bidra till folkhälsan. En roll de verkligen tar på allvar. Här finns verkligen potential.

Vem har nytta av dina resultat?

– Dels de som arbetar som hkk-lärare men också politiker som är intresserade av hälsoarbete, att de får upp ögonen för att här finns en outnyttjad kraft. Ämnet skulle kunna få lite större plats på schemat, samt, varför inte jobba aktivt för att även hkk-lärare blir en aktiv röst i den allmänna mediala debatten om hälsofrämjande arbete.

Hanna Nolin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev