Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Medier skapar lärande på flera nivåer

Publicerad:2010-06-10
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Arbete med medier bidrar till lärarstudenters kunskapsutveckling. Det visar Marie Leijon i sin avhandling, Att spåra tecken på lärande. I medieproduktion och mediereception uppstår samtidigt en mängd lärprocesser, som det är viktigt att få syn på.

Marie Leijon

Född 1963
i Malmö

Disputerade
2010-06-11

vid Malmö Högskola/Lunds universitet med avhandlingen:

Avhandling

Att spåra tecken på lärande

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har arbetat både i mediebranschen och som lärare på medieprogrammet. Jag såg att eleverna tyckte att arbetet med medier var roligt och varierande. Det väckte frågor om lärande och meningsskapande och jag ville studera om medier kunde erbjuda eleverna något nytt i relation till lärande.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag har följt en grupp lärarstudenters arbete med medieproduktion. Det har skett i form av mediereception där mottagarna först fick tolka det de såg och där den som skapat verket sedan gav sina reflektioner. Jag har filmat interaktionen och analyserat den multimodalt, det vill säga inte bara det sagda utan även det som exempelvis uttrycktes med kroppsspråket och blicken.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att det i arbetet med medier i undervisningen förekommer många typer av lärande samtidigt. Mening över tid är något som skapas och förhandlas multimodalt. Inte bara det som sägs och kroppsspråket har betydelse, utan även hur deltagarna använder sina produktioner samt andra faktorer, som rummet. Jag har också sett att medieformerna är betydelsefulla. De driver förhandlingen framåt och gör att deltagarna utvecklar kunskap i ämnet. Mediereception är en kraftfull sida av meningsskapande; en viktig avslutande del som ofta faller bort i lärandeprocessen.

Vad överraskade dig?

Att det pågår kommunikation på så många plan och att medieformerna och texterna är så viktiga för kunskapsutvecklingen. Men även att jag, i motsats till tidigare forskning, har sett att studenterna faktiskt lär sig sitt ämne och att de genom sitt arbete med medier också lär sig annat.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som är intresserade av meningsskapande inom lärande och medier. På lärarutbildningen kan de användas för att diskutera hur lärande kan gestaltas. Här finns dessutom argument för att medier i undervisningen bidrar till olika former av lärande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev