Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Mellanmänsklig hållning viktigt för tilliten mellan rektor och lärare

Publicerad:2022-07-04
Uppdaterad:2022-07-08
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Thomas Blom

Född 1972
Bor i Skövde

Disputerade 2022-06-17
vid Karlstads universitet

Avhandling

Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Hur uppstår tillit i relationen mellan rektor och lärare? Den frågan har Thomas Blom utforskat sin avhandling. Svaren från de båda yrkesgrupperna är överraskande samstämmiga.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har tidigare arbetat som både lärare och rektor i grundskolan och har i båda rollerna ofta funderat över vad det är som leder till ett gott samarbete yrkesgrupperna emellan. Jag har alltid varit intresserad av mellanmänskliga relationer men mitt intresse handlar även om hur rektorers sätt att leda kan ha en inverkan på barns och elevers utveckling och lärande. Dessutom finns det inte så mycket forskning som undersökt båda yrkesgrupperna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om rektorers ledarskap och vilka handlingar som bidrar till upplevelsen av tillit i relationen mellan rektor och lärare. Avhandlingen bygger på intervjuer med sex rektorer vid olika skolor i olika kommuner och 14 lärare som arbetar vid samma skolor som rektorerna. Rektor och lärare har beskrivit vardagliga situationer där de upplevt tillit i relationen mellan varandra.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Tillitsfulla relationer mellan rektor och lärare som beskrivits har bland annat handlat om situationer där lärares arbetssituation, hälsa och arbete med elever varit i fokus. Det kan exempelvis handla om en lärare som har svårt att hantera sin klass, en elev som har behov av stöd eller befinner sig i en mer personlig svårighet. Resultaten visar att rektorerna möter upp behoven, är aktiva i situationen och samarbetar med lärarna för en lösning. Intervjusvaren visar vidare att både lärare och rektorer upplever att rektorerna rör sig mycket ute i skollokalerna, de syns, interagerar och är snabba på att stötta lärare om så behövs.

– Men det handlar inte bara om vad rektor gör utan också hur rektor agerar och förhåller sig till sina lärare. Att möta lärarna där de är, visa intresse, engagemang, vara lyhörd och lyssna utan att döma är grundläggande för att skapa tillit. Lärarna beskriver det här med ord som ”fingertoppskänsla” och ”stort hjärta”. Tillitsfulla relationer bygger också på att rektor har god kunskap om såväl verksamheten som sin personal. Något som tidigare studier visar är att tillit i relationen mellan rektor och lärare indirekt kan bidra till positiva effekter även på elevernas utveckling och lärande. Sammanfattningsvis bidrar min avhandling ökad medvetenhet och kunskap om att ledarskap handlar mer om vår syn på varandra än på färdiga ledarskapsmodeller.

Vad överraskade dig?

– Att rektorerna och lärarna i studien var så samstämmiga i sin beskrivning av situationerna och handlingar. Men även att tidigare forskning är så begränsad inom just det mellanmänskliga perspektivet på rektors ledarskap i skolan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Självklart hoppas jag att både lärare och rektorer kan ha det. Men även skolchefer, politiker, skolmyndigheter och ledare överlag inom andra sektorer än skolan. Förhoppningsvis kan resultaten bidra till samtal om ledarskap i skolan, förutsättningar för rektorers ledarskap liksom innehåll och utformning av både rektorsutbildning och lärarutbildning.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev