Mentorns kunskap hjälp till framgång

Elisabeth Nordevall

Född 1958
i Bäckefors i Dalsland

Disputerade
2011-05-27

vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Gymnasielärararens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sedan slutet av 70-talet har jag varit först speciallärare och senare specialpedagogpå en 7-9 skola. Under åren har jag sett hur olika lärare skaffar sig kunskap omenskilda elevers behov inför sitt lärande. Det gav mig en insikt om att det kan finnasen koppling mellan lärares klassföreståndarskap och organiserandet av den enskildeelevens lärandesituation. Det här ville jag undersöka närmare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om mentorskapets innehåll och funktion med specielltfokus på mentorns handlingar kring elever som riskerar att inte nå målen. Jag harföljt fyra gymnasielärare i deras uppdrag som mentorer, två kärnämneslärare ochtvå karaktärsämneslärare. Förutom deltagande observationer har jag intervjuatmentorer, elever och rektorer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste resultatet är att mentorskapet innebär en unik position som geröverblick över elevens hela lärandesituation. De mentorer jag följde byggde uppett eget kunskapssystem kring eleverna. Det innefattade bland annat elevernasmåluppfyllelse, deras sociala situation och deras behov i olika lärandesituationer.Studien synliggör hur mentorn använder kunskapssystemet för att skapastrukturer och strategier kring elevens lärandesituation och därmed bidrar tillatt elevens utrymme för lärande och delaktighet ökar. De kritiska aspekternahandlar om hur mentorsuppdraget ska genomföras. Det saknas ofta både tid ochutbildning. Här ser jag en stor fara för att elever inte ska bli likvärdigt bemötta.

Vad överraskade dig?

– Att den kunskap som mentorerna bygger upp om sina elever inte i störreutsträckning införlivas i skolans kollektiva kunskap. Om det skedde skulleskolans möjligheter att möta varje enskild elevs behov öka betydligt. På engenerell nivå skulle kunskapen om hur lärare hanterar elevers olikheter öka.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i skolans verksamhet.

Sidan publicerades 2011-06-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser