Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Mentorns kunskap hjälp till framgång

Publicerad:2011-06-15
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

När mentorskapet fungerar väl får mentorn en unik överblick av sina eleversskolsituation som bidrar till att deras skolframgång ökar. Men hur mentorer utförsitt uppdrag varierar.
– Elever får olika bemötande beroende på vilken mentor de har vilket i sin turpåverkar deras lärandesituation, säger Elisabeth Nordevall som disputerat medavhandlingen ”Gymnasielärararens uppdrag som mentor En etnografisk studie avrelationens betydelse för elevens lärande och delaktighet”.

Elisabeth Nordevall

Född 1958
i Bäckefors i Dalsland

Disputerade
2011-05-27

vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Gymnasielärararens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sedan slutet av 70-talet har jag varit först speciallärare och senare specialpedagogpå en 7-9 skola. Under åren har jag sett hur olika lärare skaffar sig kunskap omenskilda elevers behov inför sitt lärande. Det gav mig en insikt om att det kan finnasen koppling mellan lärares klassföreståndarskap och organiserandet av den enskildeelevens lärandesituation. Det här ville jag undersöka närmare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om mentorskapets innehåll och funktion med specielltfokus på mentorns handlingar kring elever som riskerar att inte nå målen. Jag harföljt fyra gymnasielärare i deras uppdrag som mentorer, två kärnämneslärare ochtvå karaktärsämneslärare. Förutom deltagande observationer har jag intervjuatmentorer, elever och rektorer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste resultatet är att mentorskapet innebär en unik position som geröverblick över elevens hela lärandesituation. De mentorer jag följde byggde uppett eget kunskapssystem kring eleverna. Det innefattade bland annat elevernasmåluppfyllelse, deras sociala situation och deras behov i olika lärandesituationer.Studien synliggör hur mentorn använder kunskapssystemet för att skapastrukturer och strategier kring elevens lärandesituation och därmed bidrar tillatt elevens utrymme för lärande och delaktighet ökar. De kritiska aspekternahandlar om hur mentorsuppdraget ska genomföras. Det saknas ofta både tid ochutbildning. Här ser jag en stor fara för att elever inte ska bli likvärdigt bemötta.

Vad överraskade dig?

– Att den kunskap som mentorerna bygger upp om sina elever inte i störreutsträckning införlivas i skolans kollektiva kunskap. Om det skedde skulleskolans möjligheter att möta varje enskild elevs behov öka betydligt. På engenerell nivå skulle kunskapen om hur lärare hanterar elevers olikheter öka.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som är involverade i skolans verksamhet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev