Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Metaforer i matte förvirrar

Publicerad:2011-03-03
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

De metaforer som ska göra det lättare att förstå negativa tal förvirrar istället ofta eleverna.Cecilia Kilhamn har i avhandlingen ”Making Sense of Negativ Numbers” studerat språketsom används för att lära ut negativa tal. Hon konstaterar att många uttryck kan ha heltmotstridig betydelse.

Cecilia Kilhamn

Född 1963
i Uppsala

Disputerade
2011-03-03

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Making Sense of Negative Numbers

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av hur människor förstår matte. Jag har själv haft väldigt lättför matte och därför har jag haft svårt att förstå varför andra inte förstår. När jag arbetade pålärarutbildningen märkte jag att den del av stoffet som studenterna hade särskilda problem medhandlade om negativa tal. Det bidrog till att jag ville studera varför negativa tal är svåra att förstå.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag har följt en klass från 6:an till 9 :an och undersökt hur de utvecklas i sin taluppfattningnär talområdet utvidgas och positiva och negativa tal kommer in. Jag har studerat språket somanvänds av lärare och i läroboken, och hur detta påverkar eleverna. Det som intresserat mig är demetaforer som används för att illustrera negativa tal som till exempel skuld och inkomst. Omman har en skuld är den då 3 eller -3? Metaforerna som vi använder är inte alltid till hjälp utan kanockså skapa förvirring.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att vissa enkla modeller som används i undervisningen inte håller och det beror på attspråket som används inte avspeglar abstraktionen i de matematiska strukturerna. När man användermodeller blir det därför viktigt att också visa modellernas begränsningar. I undervisningen talasdet om negativa tal istället för att, som i engelskan, prata om signed numbers, alltså tecken-tal.Eleverna i min studie säger vanliga tal och minus-tal och då blir det svårare att förstå denmatematiska strukturen där alla tal är antingen positiva eller negativa. En annan viktig sak är hurman i undervisningen använder stora och små. Är skulden större om jag har -7 än om jag -5?I matematiken är talet -7 mindre men talar man om en skuld är den större. Det är olika aspekter avstorlek som vi skulle behöva två olika begrepp för.

Vad överraskade dig?

Flera saker men bland annat att både läraren och eleverna i min studie var dåliga på attanvända tallinjen. Vissa elever saknade helt tallinjen som tanke-redskap. De hade gjortuppgifter om tallinjen men inte arbetat med räkneoperationer utan bara fyllt i tal. De harsuttit själva och räknat men för att förstå tallinjen krävs att läraren förklarar och diskuterarmed eleverna. Tallinjen borde vara lika självklar i matematiken som alfabetet är för att läsa.

Vem har nytta av dina resultat?

– I första hand de som undervisar och skriver läroböcker för grundskolans senare del.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev