Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Minst lärarstöd till mest behövande

Publicerad:2011-11-16
Uppdaterad:2012-03-26
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Elever med svaga kunskaper i svenska får betydligt mindre lärarledd undervisning än elever med svensk bakgrund.
– Elever med svaga språkkunskaper har störst behov av att läraren tar ansvar för undervisningen men de har mest eget arbete, säger Åse Hansson som skrivit doktorsavhandling Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet .

Åse Hansson

Född 1952
i Göteborg

Disputerade
2011-10-28
vid Göteborgs universitet

Avhandling

Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under mina år som verksam matematiklärare och lärarutbildare har jag kunnat notera tydliga förändringar av matematikundervisningen, samtidigt som förutsättningarna för undervisningen förändrats väldigt mycket. Skolsegregationen har ökat och antalet elever med bristande språkkunskaper i svenska har blivit mycket större. Samtidigt har också elevernas prestationer i matematik försämrats drastiskt. Detta har fått mig intresserad av vilken betydelse själva matematikundervisningen kan ha för elevernas möjligheter att lyckas.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vilken betydelse det har för elevernas prestationsresultat om ansvaret för lärandet är lagt på eleverna själva jämfört med om läraren huvudsakligen tar ansvar. Jag har också undersökt om undervisningsgruppernas sammansättning har ett samband med klassernas prestationsresultat. I samband med detta har jag främst undersökt om det då också finns ett samband mellan gruppsammansättning och undervisningens anpassning till elevernas förutsättningar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att om undervisningen präglas av att läraren tar det stora ansvaret genom att aktivt vägleda eleverna så påverkar det resultaten positivt. Men, det är också viktigt att eleverna får lösa problem själva och reflektera över matematiken. Om eleverna får ta ett stort eget ansvar så visar min studie att prestationerna blir sämre. Min studie visar också att matematikundervisningen präglas av pedagogisk segregation, det vill säga att i de klasser där många elever kan förväntas ha stora behov av stöd, där tar matematiklärarna ett mindre ansvar än i andra klasser. Det finns också flera tecken på att elever med svagt utvecklade svenska-kunskaper är särskilt beroende av att läraren tar ett aktivt ansvar för matematikundervisningen.

Vad överraskade dig?

– Att undervisningen inte möter elevernas behov och förutsättningar. Likvärdig undervisning förutsätter ju att eleverna kompenseras för sina bristande förutsättningar, som till exempel sämre språkkunskaper. Att lärare tog ett mindre ansvar för matematikundervisningen i klasser med stor andel elever med bristande förutsättningar överraskade mig.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att resultaten ska fungera som en röst i samtalet om skolan, om hur undervisningen kan utvecklas och stödja eleverna bättre. Min förhoppning är att både lärare och beslutsfattare ska finna stöd i mina resultat.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev