Mobil teknik för lärande

Daniel Spikol

Född 1965
i New York

Disputerade 2010-11-16
vid Linnéuniversitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
A Design Toolkit for Emerging Learning Landscapes by Ubiquitous Computing

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har en bakgrund som fotograf, en masterexamen i Science in Visual Studies och har arbetatmed datorbaserat utbildningsmaterial. Att designa mobil teknik så att den stöder lärande är enmycket större utmaning än att till exempel göra dataspel. Likaså att utveckla teknik som det ärmödan värt för lärare att använda.

Vad handlar avhandlingen om?

Om hur man kan designa mobil teknik som underlättar lärandeaktiviteter utanför klassrummet.Det är en sak att sitta framför datorn i skolan, en annan sak att arbeta utomhus, med hjälp av enhanddator eller en mobiltelefon. Hur ska tekniken vara designad för att vara till riktig nytta näreleverna är ute i verkligheten utanför skolan?
Jag redovisar tre fältstudier, som innehåller informella inlärningsaktiviteter och frågebaseratlärande i naturkunskap och matte i klassrummet och utanför.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett slags designverktygslåda, som kan vara underlag för fortsatta diskussioner mellan forskare,lärare, beslutsfattare och andra, om hur man kan komma vidare i utvecklingen av lärandeaktivitetersom stöds av mobila tekniker. Jag identifierar ett antal viktiga punkter att ta hänsyn till.

Vad överraskade dig?

Lärarstudenterna i studierna var inte så entusiastiska över att ta in ny teknik i klassrummet somman hade kunnat tro. De erfarna lärarna, som behärskar undervisningskonsten, är mer intresseradeav att utveckla lärandet med hjälp av teknik.

Vem har nytta av dina resultat?

Lärare som vill använda teknik i mobila fysiska aktiviteter, som orientering, eller i matematikoch naturvetenskap. Dessutom lärarutbildare, som kan stödja de blivande lärarna att ta tillsig nya metoder för lärande.

Sidan publicerades 2010-12-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer