Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Motsägelsefullt uppdrag att vara chef

Publicerad:2011-05-05
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Dagens chefer ska både delegera ansvar och vara kraftfulla och beslutsfattande. Det är enmotsägelsefull uppgift som chefer och underordnade balanserar varje dag. Det visar Susanne Lundholm i sin avhandling ”Meta-managing: A Study on How Superiors andSubordinates Manage Their Relationship in Everyday Work.”

Susanne Lundholm

Född 1979
i Göteborg

Disputerade
2011-04-08

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Varför blev du intresserad av ämnet?

Min initiala utgångspunkt var vad som händer med chefer och maktrelationer i dagenssamhälle. Å ena sidan ska medarbetarna ha en hög grad av självbestämmande å andra sidanska chefen vara strategisk och kunna fatta beslut. Den motsägelsen fångade mig.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag genomförde observationer på lokala bankkontor under 18 månader samt ett 30 talintervjuer med chefer och medarbetare. Mitt fokus har varit samspelet mellan cheferoch underordnade i vardagen och jag har undersökt hur chefers auktoritet samspelarmed medarbetares initiativ. I forskningslitteraturen beskrivs ofta organisationer somantingen platta eller vertikala. Jag visar hur man på arbetsplatser kombinerar den vertikalaorganisationsprincipen med alternativa principer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Min studie visar hur chefer och medarbetare skapar sin relation i vardagen och denillustrerar hur chefer och medarbetare balanserar mellan formell hierarki och alternativaorganiseringsprinciper. Eftersom jag visar att ledarskap sker i samspel och inte bara utövasav en part i relationen, är en slutsats att ledarskap inte enbart är en fråga för chefen. Tillexempel blir det då relevant att fråga sig hur kan man bli en bättre medarbetare likaväl somen bättre chef.

Vad överraskade dig?

Vilket stort arbete som går åt för att balansera kraven på delegerat ansvar och auktoritet.Som långa möten där medarbetarna är inbjudna att delta men där de ändå inte kan påverkabesluten. Eller medarbetares vana att involvera chefen, trots att chefens hjälp/beslut intebehövs. Då tid ofta upplevs vara en knapp resurs i organisationer är detta överraskande.

Vem har nytta av dina resultat?

Att balansera demokrati med auktoritet rör alla chefer och att vara medveten om det gör attman kan bli en bättre chef.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev