Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Motstånd mot IT på lärarutbildningen

Publicerad:2011-06-15
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det går långsamt att införa IT-stödda arbetsformer på lärarutbildningarna.
– Den traditionella synen på undervisning dominerar och det tar därför lång tid för pedagogiskametoder där IT integreras att etablera sig. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt,säger Carina Granberg som disputerat med avhandlingen ”ICT in teacher education the socialconstruction of pedagogical ICT discourse and design”.

Carina Granberg

Född 1966
i Skelleftehamn

Disputerade
2011-05-27

vid Umeå Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

ICT in teacher education the social construction of pedagogical ICT discourse and design

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under 90-talet arbetade jag som ämneslärare i grundskolan och på Komvux och där använde viflera olika digitala medier i undervisningen. När jag började på lärarutbildningen 2002 förvånadesjag över hur svårt det plötsligt var att införa IT-stödda metoder, till exempel digital portfolio ilärarutbildningen. Det gjorde att jag ville börja forska om detta.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur tre olika arbetsformer: digital portfolio, bloggar och digitala individuella utvecklingsplaner,utvecklats och integrerats i vissa kurser och program inom lärarutbildningen. Studien bygger på 115intervjuer och cirka 200 enkäter med lärarutbildare och lärarstuderande som delat med sig av sinaerfarenheter av att använda någon av de tre arbetsformerna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att introduktionen av IT i lärande organisation inte kan ses som en ren implementering, utansom en komplex process där vi tillsammans skapar både samtalet kring och designen av IT-stöddametoder.
– Att det trots rapporter om låg IT-användning inom lärarutbildningen utvecklas IT-stöddaarbetsformer i mindre lärargrupper som till exempel arbetslag och projektgrupper. Kännetecknandeför dessa lärarutbildare är att de i högre grad intresserar sig för själva lärprocessen och hurlärarstuderande, med stöd av IT, kan reflektera över sitt eget lärande.
– Att svårigheterna att integrera IT i lärarutbildningen inte ska förstås som ett misslyckande utan attdet helt enkelt tar tid att introducera digitala arbetsformer. Det tar tid att först hitta ett språk för vadvi menar med att ”använda IT för lärande” och att därefter designa arbetsformer och ett IT-stöd sompassar. En annan förklaring till den långsamma utvecklingen är att IT-stödda metoder som fokuserarpå lärprocesser möter en utbildningstradition som ofta lägger större vikt vid kunskapskontroller änsjälva arbetsprocessen. Det uppstår en traditionskrock som gör att den IT-stödda arbetsformen fårsvårt att etablera sig.

Vad överraskade dig?

– Att arbetslagen som jobbade med IT-stödda arbetsformer var så isolerade. I vissa fall kände deinte ens till varandra. Det är olyckligt eftersom de erfarenheter och kompetenser lärarutbildarnautvecklat stannar inom gruppen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare och ledare som arbetar för att genomföra förändringar som inte går i linje med traditionen iden aktuella undervisningsmiljön. De erfarenheter som avhandlingens informanter delar med sig avoch avhandlingens resultat kan vara en hjälp i det arbetet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev