Dela:

Motstridiga krav på etikundervisning

I läroplanen finns krav på etikundervisningen som strider mot varandra, konstaterar Viktor Gardelli i sin avhandling.

Viktor Gardelli
Viktor Gardelli

Född 1985
Bor i Luleå

Disputerade 2016-09-02
vid Luleå tekniska universitet


AVHANDLING
To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag började forska var det många bollar som kastades upp i luften. Men skärningen mellan etik, internet och teknikutveckling kändes intressant och där verkade finnas obesvarade frågor.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har gjort en distinktion mellan olika sätt att förhålla sig till etikundervisning och undersökt om de förekommer i läroplanen, deras relation till varandra, deras pedagogiska meriter och hur de stämmer in i ett större teoretiskt ramverk. Dessutom har jag gjort intervjuer med elever om etik och teknikanvändning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag hittade tre olika förhållningssätt. Den deskriptiva ansatsen förmedlar fakta om etik, värdeöverföringsansatsen går ut på att skolan ska förmedla vissa värden, och den undersökande ansatsen som ska utveckla elevens förmåga att tänka kritiskt och att ta ställning i moralfrågor. Alla de här tre finns i läroplanen, men det är inte så tydligt. Frågan är om skolan kan arbeta med allt detta. Det verkar tyvärr inte så. Det finns till exempel en konflikt mellan värdeöverföringsansatsen och den undersökande ansatsen som gör det svårt för skolan att jobba med etik som man borde, enligt läroplanen.

Vad överraskade dig?

– I intervjuerna har jag pratat med eleverna om hur man beter sig mot varandra på internet. Jag frågade hur man bör agera, inte hur de faktiskt gör. Jag blev förvånad och nästan besviken över deras svar tills jag förstod att de gav utryck för sånt som vuxna säger. Till exempel att man inte ska lägga upp bilder på sig själv på nätet eller ge sitt riktiga namn, men vem gör inte det? Vuxna har en lite föråldrad bild som försvårar dialogen mellan vuxna och tonåringar. När tonåringarna vet att de inte gör som vuxna tycker att de borde så blir det svårt att ta en diskussion.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare förhoppningsvis. Att bli medveten om de motstående problematiska kraven kan vara en lättnad. Sen diskuterar jag också vad man ska göra härnäst med läroplanen och skulle säga att mycket talar för att man borde se över vissa avsnitt och hjälpa till att lösa konflikten så vi inte får de motstridiga kraven.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2016-11-29 14:07 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-12-08 12:26 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer