Dela:

Motstridiga krav på etikundervisning

I läroplanen finns krav på etikundervisningen som strider mot varandra, konstaterar Viktor Gardelli i sin avhandling.

Viktor Gardelli
Viktor Gardelli

Född 1985
Bor i Luleå

Disputerade 2016-09-02
vid Luleå tekniska universitet


AVHANDLING
To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag började forska var det många bollar som kastades upp i luften. Men skärningen mellan etik, internet och teknikutveckling kändes intressant och där verkade finnas obesvarade frågor.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har gjort en distinktion mellan olika sätt att förhålla sig till etikundervisning och undersökt om de förekommer i läroplanen, deras relation till varandra, deras pedagogiska meriter och hur de stämmer in i ett större teoretiskt ramverk. Dessutom har jag gjort intervjuer med elever om etik och teknikanvändning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag hittade tre olika förhållningssätt. Den deskriptiva ansatsen förmedlar fakta om etik, värdeöverföringsansatsen går ut på att skolan ska förmedla vissa värden, och den undersökande ansatsen som ska utveckla elevens förmåga att tänka kritiskt och att ta ställning i moralfrågor. Alla de här tre finns i läroplanen, men det är inte så tydligt. Frågan är om skolan kan arbeta med allt detta. Det verkar tyvärr inte så. Det finns till exempel en konflikt mellan värdeöverföringsansatsen och den undersökande ansatsen som gör det svårt för skolan att jobba med etik som man borde, enligt läroplanen.

Vad överraskade dig?

– I intervjuerna har jag pratat med eleverna om hur man beter sig mot varandra på internet. Jag frågade hur man bör agera, inte hur de faktiskt gör. Jag blev förvånad och nästan besviken över deras svar tills jag förstod att de gav utryck för sånt som vuxna säger. Till exempel att man inte ska lägga upp bilder på sig själv på nätet eller ge sitt riktiga namn, men vem gör inte det? Vuxna har en lite föråldrad bild som försvårar dialogen mellan vuxna och tonåringar. När tonåringarna vet att de inte gör som vuxna tycker att de borde så blir det svårt att ta en diskussion.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare förhoppningsvis. Att bli medveten om de motstående problematiska kraven kan vara en lättnad. Sen diskuterar jag också vad man ska göra härnäst med läroplanen och skulle säga att mycket talar för att man borde se över vissa avsnitt och hjälpa till att lösa konflikten så vi inte får de motstridiga kraven.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2016-11-29 14:07 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-12-08 12:26 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!