Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Museerna en dold resurs

Publicerad:2009-10-20
Uppdaterad:2012-03-29
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Lärare kan använda museer mycket mer än de gör i dag. De flesta känner inte till hur mycket museerna har att erbjuda, skriver Berit Ljung i sin avhandling Museipedagogik och erfarande. Hon menar att mötet med med autentiska föremål och utställningar är ännu viktigare i en värld som blir alltmer virtuell.

Berit Ljung

Född 1954
i Sorunda, Sörmland

Disputerade
2009-09-20
vid Stockholms universitet

Avhandling

Museipedagogik och erfarande

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag skrev egentligen på en annan avhandling om lärarutbildning men så fick jag en förfrågan från pedagogerna på Vasamuseet om jag inte skulle kunna sätta ord på museipedagogik. Det finns inte så mycket skrivet om det.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den har flera olika delar. De empiriska delarna handlar om vad museipedagogik kan vara enligt verksamma museipedagoger och om ungdomars erfarande i relation till en utställning. Sen är det en forskningsgenomgång av vad som finns skrivet i ämnet. Dessutom har jag tolkat och översatt texter av John Dewey, särskilt vad gäller hans begrepp experience som jag har översatt till erfarande. Det är ett begrepp som jag menar kan vara tillämpligt inom museipedagogik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Museipedagogik är ett komplext och mångdimensionellt område så kunskapsområdet spretar åt många håll. Men en sak som många museipedagoger beklagade är att de ofta bara träffar en grupp elever en gång, utan någon möjlighet att förbereda eller följa upp. Det handlar förstås delvis om brist på resurser på skolorna men också om att man inte känner till allt som museerna kan erbjuda.

Vad är det museerna kan erbjuda som skolorna inte känner till?

– Väldigt mycket, man kan arbeta interaktivt och ämnesövergripande med alla skolämnen och museipedagogerna är ofta mycket intresserade av samarbete. De har också en hel del digitalt material som skolorna kan använda om de inte har tid eller råd med flera besök. Samtidigt vill jag betona att det fysiska mötet är mycket viktigt, att få ta del av autentiska föremål och miljöer. Det måste vi värna om i dag när information och omvärld blir mer och mer virtuell.

Vad överraskade dig?

– Att skolorna och museerna är lite skilda världar med dålig kännedom om varandra. Det gäller åt båda håll, museerna skulle kunna ta fram mycket mer studiematerial och skolorna skulle kunna utnyttja museernas resurser på massor av sätt. Om man inte har råd att boka in en museipedagog eller ett särskilt program kan en lärare ta med eleverna själv, det gäller bara att läraren är intresserad och tar reda på vad som finns.

Vem har nytta av dina resultat?

– Medborgarna skulle jag vilja säga. Men särskilt de som är verksamma inom skola, museer och pedagogisk forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev