När barnen möter värdegrundsfrågorna

Bodil Halvars-Franzén

Född 1959
i Stockholm

Disputerade
2010-05-07

vid Stockholms universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Barn och etik - etiska möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag deltog i ett forskningsprojekt kring värdegrundsfrågor i lärarutbildningen och blev då intresserad av forskningsområdet. Det sammanföll med mitt intresse för hur man blir människa bland människor . I mitt tidigare arbete som förskollärare var detta något ständigt pågående. Genom avhandlingen fick jag möjlighet att fördjupa mig i frågan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur barn skapar och förkroppsligar etik under ett år i förskoleklass. Jag har undersökt vad som möjliggjorde barnens möten genom att studera övergripande ramar, regler och ordning, samt pedagogernas förhållningssätt. Ansatsen är etnografisk med fokus på barnens möten. Jag bygger främst mina analyser på videoobservationer, deltagande observationer och rundturer med barnen, men studien rymmer även fokussamtal och återkopplingar med pedagogerna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– När man följer barngrupper under så pass lång tid är det slående att möten och förhandlingar till stora delar utspelar sig på en ordlös, fysisk nivå. I de två förskoleklasser som jag följde närmade man sig frågan kring ordning och regler på helt olika sätt. I den ena klassen pågick en återkommande verbal process där barnen och pedagogernas samtal och förhandlingar kretsade kring frågan, varför ska man göra som man ska . I den andra klassen var processen mer fragmentarisk och fysisk, men handlade ändå om en förhandling kring den rådande ordningen och vad som gällde . När jag jämförde det konkreta värdegrundsarbetet med gällande styrdokument och regler, såg jag att de här nivåerna inte alltid var helt överstämmande, men att styrdokumenten ändå gav utrymme för olika typer av förhandlingar i förskoleklassernas vardag.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade dig?

– Att barnen var så skickliga på att kommunicera komplexa frågor, både på en verbal och icke-verbal nivå! De hade oftast full koll på vad som gällde, såväl explicit som implicit, och de var mycket kompetenta när det gällde etiska frågor. Dessutom var pedagogerna professionella när det gällde att hitta forum där sexåringarna kunde delta i samtal och förhandlingar kring värdegrundsfrågor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis ger avhandlingen nytt bränsle till att diskutera värdegrunden utifrån en etisk utgångspunkt för förskollärare och lärare för de tidigare åren. Sedan hoppas jag att den, i frågor som rör natur, miljö och hållbar utveckling, kan belysa etiska och relationella aspekter som ofta saknas när yngre barns lärande diskuteras. Inom lärarutbildningen kan man utifrån resultaten diskutera vad värdegrund, etik och moral är, och kanske kan bli, i relation till förskolans och skolans uppdrag.

Sidan publicerades 2010-05-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:23 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser