När barnen möter värdegrundsfrågorna

Bodil Halvars-Franzén

Född 1959
i Stockholm

Disputerade
2010-05-07

vid Stockholms universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Barn och etik - etiska möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag deltog i ett forskningsprojekt kring värdegrundsfrågor i lärarutbildningen och blev då intresserad av forskningsområdet. Det sammanföll med mitt intresse för hur man blir människa bland människor . I mitt tidigare arbete som förskollärare var detta något ständigt pågående. Genom avhandlingen fick jag möjlighet att fördjupa mig i frågan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur barn skapar och förkroppsligar etik under ett år i förskoleklass. Jag har undersökt vad som möjliggjorde barnens möten genom att studera övergripande ramar, regler och ordning, samt pedagogernas förhållningssätt. Ansatsen är etnografisk med fokus på barnens möten. Jag bygger främst mina analyser på videoobservationer, deltagande observationer och rundturer med barnen, men studien rymmer även fokussamtal och återkopplingar med pedagogerna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– När man följer barngrupper under så pass lång tid är det slående att möten och förhandlingar till stora delar utspelar sig på en ordlös, fysisk nivå. I de två förskoleklasser som jag följde närmade man sig frågan kring ordning och regler på helt olika sätt. I den ena klassen pågick en återkommande verbal process där barnen och pedagogernas samtal och förhandlingar kretsade kring frågan, varför ska man göra som man ska . I den andra klassen var processen mer fragmentarisk och fysisk, men handlade ändå om en förhandling kring den rådande ordningen och vad som gällde . När jag jämförde det konkreta värdegrundsarbetet med gällande styrdokument och regler, såg jag att de här nivåerna inte alltid var helt överstämmande, men att styrdokumenten ändå gav utrymme för olika typer av förhandlingar i förskoleklassernas vardag.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade dig?

– Att barnen var så skickliga på att kommunicera komplexa frågor, både på en verbal och icke-verbal nivå! De hade oftast full koll på vad som gällde, såväl explicit som implicit, och de var mycket kompetenta när det gällde etiska frågor. Dessutom var pedagogerna professionella när det gällde att hitta forum där sexåringarna kunde delta i samtal och förhandlingar kring värdegrundsfrågor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis ger avhandlingen nytt bränsle till att diskutera värdegrunden utifrån en etisk utgångspunkt för förskollärare och lärare för de tidigare åren. Sedan hoppas jag att den, i frågor som rör natur, miljö och hållbar utveckling, kan belysa etiska och relationella aspekter som ofta saknas när yngre barns lärande diskuteras. Inom lärarutbildningen kan man utifrån resultaten diskutera vad värdegrund, etik och moral är, och kanske kan bli, i relation till förskolans och skolans uppdrag.

Sidan publicerades 2010-05-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:23 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!