När värderingar styr historieundervisning

Michael Walls

Född 1965i Storbritannien

Disputerade 2010-11-26
vid Göteborgs Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School textbooks

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag började undersöka frågor kring framställningar av konflikt och krig i samband medmin D-uppsats i sociologi, direkt efter den 11 september 2001. Därefter började jag jämföraframställningar av historiska konflikter i läromedel och forskningen och skriv om Israel/Palestinakonflikten för min lärarexamen.

Vad handlar avhandlingen om?

Den handlar om framställningen av Israel/Palestina konflikten i SO och Historia för grundskolanssenare år. Dessutom har jag intervjuat ett antal SO-lärare för att ta reda på hur de undervisar omkonfliktens historia och på vilket sätt de utgår ifrån läromedlen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

För det första att glappet mellan forskningen och skolböckerna är stort vad det gäller konfliktenshistoria. För det andra att mycket av den skolkunskapen som förmedlas i böckerna och i lärarnasegna uttalanden bygger på ideologiska antaganden.
Som exempel pekar Michael Walls på att de flesta böcker utgår ifrån bibliska myter ochnationalideologi i framställningen av konflikten och det gäller även i framställningen avkonfliktparterna.
Det kunskapsglappet och den ideologiska framställning förstärks också av idén omkonfliktparternas rätt till samma anspråk på landet eftersom religion och nationalism framställs somsynonymt.

Vad överraskade dig?

Att strävan efter kritiskt tänkande och balans i den svenska läroplanen kring undervisningen omhistoriska konflikter undermineras av ideologiska antaganden och svag koppling till forskningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tycker att många SO-lärare kan dra nytta av den, genom att närmare undersöka många av deolika antaganden man gör när man undervisar om diverse historiska händelser.
Michael Walls poängterar samtidigt att det krävs en starkare länk mellan skola och forskning.
Till och med vid introduktionen av kurser vid högskolan kring kritiska textanalyser medskolböckerna i fokus.

Sidan publicerades 2010-12-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:25 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.