Nätbaserad vidareutbildning för yrkesverksamma utvecklar även lärarna

När högskola och industri skapar kurser tillsammans ökar möjligheten för såväl deltagare som lärare att lära på lika villkor. Det visar Monika Hattinger som studerat nätbaserade distansutbildningar för yrkesverksamma.

Monika Hattinger
Monika Hattinger

Född 1969
Bor i Trollhättan

Disputerade 2018-02-16
vid Högskolan Väst


AVHANDLING
Co-constructing Expertise: Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är informatiker och har tidigare arbetat med kompetensutveckling och flexibla och nätbaserade distansutbildningar på Högskolan i Väst. Sedan år 2013 har vi utvecklat kurser som är riktade mot ingenjörer och operatörer inom industrin som vill utvecklas inom sitt område. Det är intressant att försöka hitta flexibla och digitala metoder för att stimulera detta.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har jobbat med aktionsorienterad forskning och varit med och designat kurserna tillsammans med deltagare och forskningsaktiva lärare. Det är korta kurser på 2,5 högskolepoäng. Syftet har varit att dels utveckla kurserna, dels se hur kunskap kan samproduceras mellan högskola och industri. Mellan åren 2013–2016 har jag följt över 200 kursdeltagare och intervjuat produktionschefer och HR-chefer hos 15 olika företag.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– När industrin får vara med och samproducera kurser med innehåll och flexibla former utifrån sina kunskapsbehov så fullföljer deltagarna kurserna. Möjligheterna att lära på lika villkor ökar, även för lärarna. De är aktiva forskare, docenter och professorer, och får genom deltagarna kunskap om arbetspraktiken. Sedan saknar cheferna inom industrin modeller för att ta till vara på kunskapen deltagarna får. Ofta är det ”business as usual” när de är tillbaka. Störst utbyte har en av våra stora samarbetspartners haft, GKN Aerospace. De vet vad de vill ha och jobbar strukturerat med interna kompetenstrappor för de anställda. För mindre arbetsgivare är det svårare att kravställa.

Vad överraskade dig?

– I början saknade ingenjörslärarna erfarenhet av att digitalisera kurserna och det blev en del tekniska problem. Hade det varit på campus hade studenterna troligtvis inte kommit tillbaka men deltagarna från industrin var väldigt överseende. De har snarare saknat fullt stöd från sina chefer efter att det genomfört kurserna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Industri och högskola har nytta av samarbete. I kurserna ser jag att det blir ett nätverksskapande, en ömsesidighet som också kan skapa nya forskningsprojekt.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-05-29 14:50 av John Miller
Sidan uppdaterades 2018-06-13 12:54 av John Miller


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats