Nätbaserad vidareutbildning för yrkesverksamma utvecklar även lärarna

När högskola och industri skapar kurser tillsammans ökar möjligheten för såväl deltagare som lärare att lära på lika villkor. Det visar Monika Hattinger som studerat nätbaserade distansutbildningar för yrkesverksamma.

Monika Hattinger
Monika Hattinger

Född 1969
Bor i Trollhättan

Disputerade 2018-02-16
vid Högskolan Väst


AVHANDLING
Co-constructing Expertise: Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är informatiker och har tidigare arbetat med kompetensutveckling och flexibla och nätbaserade distansutbildningar på Högskolan i Väst. Sedan år 2013 har vi utvecklat kurser som är riktade mot ingenjörer och operatörer inom industrin som vill utvecklas inom sitt område. Det är intressant att försöka hitta flexibla och digitala metoder för att stimulera detta.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har jobbat med aktionsorienterad forskning och varit med och designat kurserna tillsammans med deltagare och forskningsaktiva lärare. Det är korta kurser på 2,5 högskolepoäng. Syftet har varit att dels utveckla kurserna, dels se hur kunskap kan samproduceras mellan högskola och industri. Mellan åren 2013–2016 har jag följt över 200 kursdeltagare och intervjuat produktionschefer och HR-chefer hos 15 olika företag.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– När industrin får vara med och samproducera kurser med innehåll och flexibla former utifrån sina kunskapsbehov så fullföljer deltagarna kurserna. Möjligheterna att lära på lika villkor ökar, även för lärarna. De är aktiva forskare, docenter och professorer, och får genom deltagarna kunskap om arbetspraktiken. Sedan saknar cheferna inom industrin modeller för att ta till vara på kunskapen deltagarna får. Ofta är det ”business as usual” när de är tillbaka. Störst utbyte har en av våra stora samarbetspartners haft, GKN Aerospace. De vet vad de vill ha och jobbar strukturerat med interna kompetenstrappor för de anställda. För mindre arbetsgivare är det svårare att kravställa.

Vad överraskade dig?

– I början saknade ingenjörslärarna erfarenhet av att digitalisera kurserna och det blev en del tekniska problem. Hade det varit på campus hade studenterna troligtvis inte kommit tillbaka men deltagarna från industrin var väldigt överseende. De har snarare saknat fullt stöd från sina chefer efter att det genomfört kurserna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Industri och högskola har nytta av samarbete. I kurserna ser jag att det blir ett nätverksskapande, en ömsesidighet som också kan skapa nya forskningsprojekt.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-05-29 14:50 av John Miller
Sidan uppdaterades 2018-06-13 12:54 av John Miller


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Att vara förstelärare innebär ofta mer arbete – men bara 10 procent av lärarna får minskad undervisningstid. Det bekräftar ny forskning.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende

Lunchrasten är slut. Eleverna kommer in i klassrummet där Ida Jonsson och Maria Pettersson tar emot för en mattelektion i halvklass. De arbetar strukturerat med tydlighet och inkludering och det ger eleverna trygghet och självförtroende.

How states compare on STEM education

A new, interactive national report called the STEM Opportunity Index – developed by the National Math and Science Initiative, SRI International and 100Kin10 – compares how states are supporting STEM education based on 10 indicators. NMSI CEO Bernard Harris says the goal is for states to use the data to improve STEM education.

How Dungeons & Dragons can help kids develop social-emotional learning skills

Playing a cooperative role-playing game like Dungeons & Dragons can have the added benefit of helping kids develop social emotional skills.